tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47 trang 76 SGK Hình học 7 tập 2

Nội dung chính của tài liệu bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và định hướng phương pháp giải bài tập trang 76 trong SGK nhằm giúp các em học sinh ghi nhớ công thức tính đường trung trực, biết cách tính đường trung trực, biết vận dụng công thức để giải các bài tập chưa biết trong bài toán. Mời các em tham khảo! | Bài 44 trang 76 SGK Hình học 7 tập 2 Gọi M là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB, cho đoạn thẳng MA có độ dài 5cm. Hỏi độ dài MB bằng bao nhiêu? Hướng dẫn giải bài 44 trang 76 SGK Hình học 7 tập 2: Điểm M thuộc đường trung trực của AB => MA = MB (định lí thuận) Vì MA = 5cm nên MB = 5cm Bài 45 trang 76 SGK Hình học 7 tập 2 Chứng minh đường thẳng PQ được vẽ như hình dưới đúng là đường trung trực của đoạn thẳng MN. Hướng dẫn giải bài 45 trang 76 SGK Hình học 7 tập 2: Ta có: Hai cung tròn tâm M và N có bán kính bằng nhau Vì hai cung tròn tâm M và N có bán kính bằng nhau. Nên MP = NP và MQ = NQ => P; Q cách đều hai mút M, N của đoạn thẳng MN nên P; Q thuộc đường trung trực của MN hay đường thẳng qua P, Q là đường trung trực của MN. Bài 46 trang 76 SGK Hình học 7 tập 2 Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC có chung đáy BC. Chứng minh ba điểm A, D, E thẳng hàng. Hướng dẫn giải bài 46 trang 76 SGK Hình học 7 tập 2: Vì ∆ABC cân tại A => AB = AC => A thuộc trung trực của BC Vì ∆DBC cân tại D => DB = DC => D thuộc trung trực của BC Vì ∆EBC cân tại E => EB = EC => E thuộc trung trực của BC Do đó A, D, E thuộc đường trung trực của BC nên A, D, E thẳng hàng Bài 47 trang 76 SGK Hình học 7 tập 2 Cho hai điểm M, N nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Chứng minh ∆AMN = ∆BMN. Hướng dẫn giải bài 47 trang 76 SGK Hình học 7 tập 2: Vì M thuộc đường trung trực của AB => MA = MB N thuộc đường trung trực của AB => NA = NB Do đó ∆AMN = ∆BMN ()   Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website và download về máy để tham khảo dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo: >> Bài trước: Hướng dẫn giải bài 36,37,38,39,40,41,42,43 trang 72,73 SGK Hình học 7 tập 2 >> Bài tiếp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.