tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 31,32,33,34 trang 94 SGK Hình học 7 tập 1

Tài liệu giải bài tập tiên đề o-clit giúp các em nắm được phương pháp giải bài tập 31,32,33,34 trang 94 theo đúng yêu cầu. Mời các em tham khảo để hệ thống lại kiến thức bài học và nâng cao kỹ năng trả lời câu hỏi chính xác. Chúc các em học tốt! | Bài 31 trang 94 SGK Hình học 7 tập 1 Tập vẽ phác hai đường thẳng song song với nhau. Kiểm tra lại bằng dụng cụ. Hướng dẫn giải bài 31 trang 94 SGK Hình học 7 tập 1: Vẽ rất đơn giản các em kẻ theo dòng kẻ ở vở: Bài 32 trang 94 SGK Hình học 7 tập 1 Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit. a) Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau. b) Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M song song với đường thẳng a là duy nhất. c) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước. d) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a. Hướng dẫn giải bài 32 trang 94 SGK Hình học 7 tập 1: a) Đúng b) Đúng c) Sai vì có rất nhiều đường thẳng cùng song song với đường thẳng a. d) Sai vì qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a chỉ có duy nhất một đường thẳng song song với a. Bài 33 trang 94 SGK Hình học 7 tập 1 Điền vào chỗ trống ( ) trong phát biểu sau: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: a) Hai góc so le trong b) Hai góc đồng vị c) Hai góc trong cùng phía Hướng dẫn giải bài 33 trang 94 SGK Hình học 7 tập 1: a) bằng nhau. b) bằng nhau c) bằng nhau Bài 34 trang 94 SGK Hình học 7 tập 1 Hình 22 cho biết a // b và ∠A4 = 37° a) Tính góc ∠B1 b) So sánh góc ∠A1 và ∠B4 c) Tính góc ∠B2 Hướng dẫn giải bài 34 trang 94 SGK Hình học 7 tập 1: a) Ta có: ∠B1 = ∠A4 = 37° (so le trong) b) Ta có: ∠A1 và ∠A4 kề bù nên: ∠A1 + ∠A4 = 180° => ∠A1 = 180° – ∠A4 = 180° – 37° = 143° + ∠B1 và ∠B4 kề bù nên: ∠B1 + ∠B4 = 180° => ∠B4 = 180° – ∠B1 = 180° – 37° = 143° Vậy ∠A1 = ∠B4 = 143° c) Cách 1: ∠B2 = ∠B4 = 143° (hai góc đối đỉnh); Cách 2: ∠A1 =∠B2 = 143° (hai góc so le trong); Cách 3: ∠B2 + ∠A4 = 180° (hai góc kề bù trong cùng phía bù nhau) nên ∠B2 = 180° – ∠A4 = 180° – 37° = 143° Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website và download về máy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.