tailieunhanh - Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học

Tài liệu: Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học sẽ giúp bạn có thêm kiến thức và câu trả lời cho các tình huống xảy ra trong công tác quản trị. Với tài liệu này bạn sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm bổ ích cho quá trình học tập và thực tế trong công việc quản trị. | Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp để bàn luận và tìm hiểu về tình trạng xấu đi của công ty, để từ đó tìm ra lý do, cơ sở của việc trì trệ đó và chứng thực xem kết quả điều tra của ban tham mưu có chính xác hay không? Và lý do các phòng ban phản bác kết luận của ban tham mưu. Giám Đốc cần phải xem xét, kiểm tra, đánh giá các kết luận. chứng cứ, số liệu mà ban tham mưu thu được sau khi điều tra. Nếu qua kiểm tra đánh giá mà những kết luận, chứng cứ trên đều đúng sự thật thì Giám Đốc phải thực hiện quyền của mình là đình chỉ công tác hoặc kỷ luật thích đáng Phó Giám Đốc và Trưởng phòng về những thiếu sót trong công tác quản lý đã làm cho công ty ngày càng trì trệ. Bằng kỹ năng nhân sự và tầm hiểu biết của mình, Giám Đốc đưa ra cách xử lý hợp lý để không làm mất lòng những nhân viên khác mà vẫn giữ được những người như Phó Giám Đốc và các Trưởng phòng có thể ở lại dùng khả năng của mình giúp đỡ công ty vượt qua khó khăn, và trong qua trình làm việc họ sẽ tích cực để sửa chữa những sai sót của mình.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.