tailieunhanh - Quy Trình Canh Tác Cây Bông Vải

1. Chọn đất trồng bông Hầu hết các loại đất thích hợp cho cây trồng cạn đều có thể trồng bông vải, tuy nhiên để đạt năng suất cao, hiệu quả kinh tế lớn cần chọn đất tốt, giàu dinh dưỡng, tơi xốp, thoát nước, giữ ẩm, ít chua (pHKCl 5). Bông vải là cây ưa nước, nhưng rất sợ bị úng vì vậy cần chọn đất cao ráo, dễ tiêu nước, có nguồn nước tưới chủ động. 2. Chọn giống kháng Giống được sử dụng là VN 01-2 kháng sâu miệng nhai, kháng rầy khá 3. Lùi thời vụ. | Quy Trình Canh Tác Cây Bông Vải 1. Chọn đất trồng bông Hầu hết các loại đất thích hợp cho cây trồng cạn đều có thể trồng bông vải tuy nhiên để đạt năng suất cao hiệu quả kinh tế lớn cần chọn đất tốt giàu dinh dưỡng tơi xốp thoát nước giữ ẩm ít chua pHKCl 5 . Bông vải là cây ưa nước nhưng rất sợ bị úng vì vậy cần chọn đất cao ráo dễ tiêu nước có nguồn nước tưới chủ động. 2. Chọn giống kháng Giống được sử dụng là VN 01-2 kháng sâu miệng nhai kháng rầy khá 3. Lùi thời vụ Thông thường bông vải ở nước ta có hai thời vụ trồng đó là vụ mưa còn gọi là vụ Mùa và vụ khô còn gọi là vụ Đông Xuân . Tuy nhiên mỗi vùng có điều kiện khí hậu đất đai khác nhau nên thời vụ trồng cũng khác nhau. Ở Đồng Nai và Bình Phước thời vụ gieo từ 15 7 -30 7 cho năng suất cao nhất tuy nhiên khi bông nở thường gặp mưa vào cuối vụ làm cho chất lượng bông giảm sút và khó thu hoạch phơi phong bảo quản. Cho nên thời vụ gieo bông vụ mùa được khuyến cáo từ 01 8 - 20 8 dương lịch lùi lại so với trước đây từ 15 -30 ngày nhưng khi trồng bông vào thời điểm này lại có vấn đề khác nảy sinh chất lượng bông tăng nhưng lại bị khô hạn vào cuối vụ làm cho cây bông bị rụng nụ hoa và quả non. Để giải quyết vấn đề này thì Một loạt các giải pháp được đề ra được đề ra là tăng mật độ gieo trồng hợp lý phủ bổi cho bông bón phân lót Cotttofer phun phân bón lá KNO3 phun chất điều tiết sinh trưởng Pix bấm ngọn sớm tưới nước bổ sung . 4. Mật độ và khoảng cách gieo - Mật độ gieo trung bình - cây ha - Khoảng cách Trồng bông hàng đơn 0 7m x x 1 cây hốc Trồng bông hàng kép 0 4m x 1m x 0 25m x 1 cây hốc Với khoảng cách gieo như trên thì mật độ đạt B Q cây ha. Lưu ý - Đối với đất xấu và thời vụ gieo trồng càng muộn thì mật độ gieo phải càng cao. - Khi gieo bông ở mật độ cao và bón nhiều phân đạm sẽ làm cho cây bông mất cân đối cành lá rậm rạp. Điều nàylà không tốt do cây bông phát triển thiên về sinh trưởng dinh dưỡng trong khi đó chúng ta mong muốn cây bông cho nhiều quả để đạt năng suất cao. Để khắc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN