tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 31,32,33 trang 70 SGK Hình học 7 tập 2

Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu giải bài tập 31,32,33, tài liệu với các gợi ý đáp án tương ứng với từng bài tập trong SGK giúp các em biết cách giải bài tập một cách chuẩn xác nhất. Ngoài ra, việc tham khảo tài liệu để các em tự trau dồi kiến thức và nâng cao kỹ năng giải bài tập. | Bài 31 trang 70 SGK Hình học 7 tập 2 Hình vẽ bên cho biết cách vẽ tia phân giác của góc xOy bằng thước hai lề : – Áp một lề của thước vào cạnh Ox, kẻ đường thẳng a theo lề kia. – Làm tương tự với cạnh Oy, ta kẻ được đường thẳng b. -Gọi M là giao điểm của a và b, ta có OM là tia phân giác của góc xOy Hãy chứng minh tia OM được vẽ như vậy đúng là tia phân giác của góc xOy. ( gợi ý : Dựa vào bài tập 12 chứng minh các khoảng cách từ M đến Ox và đến Oy bằng nhau (do cùng bằng khoảng cách hai lề của chiếc thước) rồi áp dụng định lí 2). Hướng dẫn giải bài 31 trang 70 SGK Hình học 7 tập 2: Theo cách vẽ thì M cách đều hai cạnh Ox, Oy (cùng bằng khoảng cách 2 lề của chiếc thước Vì M cách đều Ox, Oy nên theo định lí đảo M thuộc phân giác của ∠xOy hay OM là phân giác của ∠xOy Bài 32 trang 70 SGK Hình học 7 tập 2 Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng giao điểm của hai tia phân giác của hai góc ngoài B1 và C1 nằm trên tia phân giác của góc A. Hướng dẫn giải bài 32 trang 70 SGK Hình học 7 tập 2: Gọi M là giao điểm của hai tia phân giác của hai góc ngoài B và C của ∆ABC Kẻ MH ⊥ AB; MI ⊥ BC; MK ⊥ AC ( H ∈ AB, I ∈ BC, K ∈ AC) Ta có: MH = MI (Vì M thuộc phân giác của góc B ngoài) MI = MK (Vì M thuộc phân giác của góc C ngoài) Suy ra : MH = MK => M thuộc phân giác của góc ∠BAC Bài 33 trang 70 SGK Hình học 7 tập 2 Cho hai đường thẳng xx’, yy’cắt nhau tại O a) Chứng minh rằng hai tia phân giác Ot, Ot’ của một cặp góc kề bù tạo thành một góc vuông. b) Chứng minh rằng : Nếu M thuộc đường thẳng Ot hoặc thuộc đường thẳng Ot’ thì M cách đều hai đường thẳng xx’, yy’ c) Chứng minh rằng : Nếu M cách đều hai đường thẳng xx’, yy’ thì M thuộc đường thẳng Ot hoặc thuộc đường thẳng Ot’ d) Khi M ≡ O thì khoảng cách từ M đến xx’ và yy’ bằng bao nhiêu ? e) Em có nhận xét gì về tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng cắt nhau xx’ và yy’ Hướng dẫn giải bài 33 trang 70 SGK Hình học 7 tập 2: a) Vì Ot là phân giác của ∠xOy nên ∠yOt = ∠xOt = 1/2 ∠xOy Ot’ là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.