tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 35,36 trang 94 SGK Hình học 7 tập 1

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 94 sẽ giúp các em tiết kiệm thời gian hơn trong việc tìm kiếm tài liệu hoàn thành bài tập về nhà. Nội dung trọng tâm của tài liệu gồm phần gợi ý trả lời và phương pháp giải các bài tập cụ thể. Hy vọng đây sẽ là tài liệu bổ trợ đắc lực cho các em trong quá trình rèn luyện và nâng cao các kĩ năng làm bài. | Bài 35 trang 94 SGK Hình học 7 tập 1 Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC, qua đỉnh B vẽ đường thẳng b song song với AC. Hỏi vẽ được mấy đường thẳng a, mấy đường thẳng b, vì sao? Hướng dẫn giải bài 35 trang 94 SGK Hình học 7 tập 1:         Theo tiên đề Ơclit về đường thẳng song song ta chỉ vẽ được một đường thẳng a song song với đường thẳng BC, một đường thẳng b song song với đường thẳng AC. Bài 36 trang 94 SGK Hình học 7 tập 1 Hình 23 cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B. Hãy điền vào chỗ trống ( ) trong các câu sau: a) ∠A1 = (vì là cặp góc so le trong). b) ∠A2 = (vì là cặp góc đồng vị). c) ∠B3 +∠A4 = (vì ). d) ∠B4 = ∠A2 (vì .) Hướng dẫn giải bài 36 trang 94 SGK Hình học 7 tập 1: a) ∠A1 = ∠B3 (vì là cặp góc so le trong). b) ∠A2 = ∠B2 (vì là cặp góc đồng vị). c) ∠B3 + ∠A4 = 180° (vì là cặp góc trong cùng phía). d) ∠B4 = ∠A2 ( vì cùng bằng cặp góc so le trong ∠A4 =∠B2) Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website và download về máy để tham khảo dễ dàng  hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo: >> Bài trước: Hướng dẫn giải bài 31,32,33,34 trang 94 SGK Hình học 7 tập 1  >> Bài tiếp theo: Hướng dẫn giải bài 37,38,39 trang 95 SGK Hình học 7 tập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.