tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 43,44,45 trang 125 SGK Hình học 7 tập 1

Nhằm giúp các em hệ thống lại kiến thức ba trường hợp bằng nhau của tam giác, đồng thời nắm vững phương pháp giải các dạng bài tập. gửi đến các em tài liệu hướng dẫn giải bài tập SGK trang 125. Tài liệu bao gồm các gợi ý giải với đáp số cụ thể cho từng bài tập. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích dành cho các em. Chúc các em học tốt! | Bài 43 trang 125 Hình học 7 tập 1 Cho góc xOy khác góc bẹt. Lấy các điểm A,B thuộc tia Ox sao cho OA Lấy các điểm C,D thuộc tia Oy sao cho OC=OA, OD=OB. Gọi E là giao điểm của AD và BC. Chứng minh rằng: a) AD=BC; b) ∆EAB=∆ECD; c )OE là tia phân giác của xOy. Hướng dẫn giải bài 43 trang 125 SGK Hình học 7 tập 1: a) ∆OAD và ∆OCB có: OA= OC(gt) ∠O chung OB = OD (gt) OAD = OCB () AD = BC Nên ∆OAD=∆OCB() suy ra AD=BC. b) Ta có ∠A1 = 1800 – ∠A2 ∠C1 = 1800 – ∠C2 mµ ∠A2 = ∠C2 do ΔOAD = ΔOCB (c/m trên) ⇒ ∠A1 = ∠C1 Ta có OB = OA + AB OD = OC + CD mà OB = OD, OA = OC ⇒ AB = CD Xét ΔEAB = ΔECD có: ∠A1 = ∠C1 (c/m trên) AB = CD (c/m trên) ∠B1 = ∠D1 (ΔOCB = ΔOAD) ⇒ ΔEAB = ΔECD () c) Xét ΔOBE và ΔODE có: OB = OD (GT) OE chung AE = CE (ΔAEB = ΔCED) ⇒ΔOBE = ΔODE () ⇒ ∠AOE = ∠COE ⇒ OE là phân giác của góc ∠xOy. Bài 44 trang 125 Hình học 7 tập 1 Cho tam giác ABC có ∠B = ∠C. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Chứng minh rằng. a) ∆ADB=∆ADC. b) AB=AC. Hướng dẫn giải bài 44 trang 125 SGK Hình học 7 tập 1: a) Ta có: Xét ΔADB và ΔADC có: b) ∆ADB=∆ADC(chứng minh câu a) Suy ra AB=AC . Bài 45 trang 125 Hình học 7 tập 1 Đố: Cho 4 đoạn thẳng AB,BC,CD,DA trên giấy kẻ ô vuông như ở hinh 110. Hãy lập luận để giải thích: a) AB=CD, BC=AD; b) AB//CD. Hướng dẫn giải bài 45 trang 125 SGK Hình học 7 tập 1: ∆AHB và ∆CKD có: HB= KD. ∠AHB=∠CKD AH=CK Nên ∆ AHB = ∆ CKD() suy ra AB=CD. tương tự ∆ CEB = ∆ AFD() suy ra BC=AD. b) ∆ABD và ∆CDB có: AB=CD(câu a) BC=AD(câu a) BD chung. Do đó ∆ABD=∆CDB( .c) Suy ra ∠ABD = ∠CDB Vậy AB // CD( hai góc so le trong bằng nhau) . Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website và download về máy để tham khảo dễ dàng  hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo: >> Bài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.