tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 2,3,4,5 trang 31 SGK Hóa 8

Tóm tắt lý thuyết bài luyện tập 1 chương 1 và hướng dẫn bài 2,3,4,5 trang 31 SGK Hóa 8 mà sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo mỗi khi thắc mắc về kiến thức hay cách giải bài tập. Tài liệu này chia sẻ các đáp án giải 4 bài tập trong SGK Hóa 8. Mời các em cùng tham khảo. | Mời các em học sinh cùng xem qua đoạn trích “Hướng dẫn bài 2,3,4,5 trang 31 SGK Hóa lớp 8: Bài luyện tập 1 chương 1” để nắm rõ nội dung của tài liệu hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 25 SGK Hóa 8".   Hướng dẫn Giải bài 2,3,4,5 trang 31 SGK Hóa 8 Bài 2. Cho biết sơ đồ nguyên tử magie như hình bên: a) Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài b) Nêu điểm khác nhau và giống nhau giữa nguyên tử magie và nguyên tử canxi (Xem sơ đồ nguyên tử ở bài 5, bài 4 – Nguyên tử trang 16 sgk). Hướng dẫn giải bài 2: a) + Số p = 12 + Số e = 12; + Số e lớp ngoài cùng = 2 b) Giống nhau: số electron lớp ngoài cùng đều bằng 2; Khác nhau: số proton và số electron của canxi là 20 trong khi số proton và số electron của magie là 12. Số lớp e của canxi là 4, của magie là 3. Bài 3: Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidro 31 lần. a) Tính phân tử khối của hợp chất b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu củ nguyên tố (xem bảng 1 trang 42). Hướng dẫn giải bài 3 : a) ⇒ Phân tử khối của hợp chất = 62 đvC. (hc là hớp chất chứa X va O công thức là X2O mà hợp chất này nặng hơn H2 31 lan nen lay hc :H2=31) b) Ta có : 2X + O = 62 => X = 23 đvC. vậy X là nguyên tố natri (23) Kí hiệu hóa học là Na. Bài 4. Chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp : a) Những chất tạo nên từ hai trở lên được gọi là b) Những chất có gồm những nguyên tử cùng loại được gọi là c) là những chất tạo nên từ một d) là những chất có gồm những nguyên tử khác loại e) Hầu hết các có phân tử là hạt hợp thành, còn là hạt hợp thành của kim loại. Hướng dẫn giải bài 4: a) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên được gọi là hợp chất. b) Những chất có phân tử gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau được gọi là đơn chất c) Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học. d) Hợp chất là những chất có phân tử gồm những nguyên tử

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.