tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 60,61 SGK Hóa 8

Tóm tắt lý thuyết bài luyện tập 3 và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 60,61 SGK Hóa 8 sẽ cung cấp những kiến thức quan trọng của bài học mà các em học sinh cần nắm để vận dụng giải bài tập. Mặt khác, tài liệu này còn chia sẻ cách giải bài tập phần luyện tập 3 trong SGK Hóa 8. Mời các em cùng tham khảo. | Mời các em học sinh cùng tham khảo đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 60,61 SGK Hóa lớp 8: Bài luyện tập 3” dưới đây để nắm rõ nội dung hơn. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 57,58 SGK Hóa 8".Giải bài tập SGK Hóa lớp 8 trang 60,61Bài 1. (SGK hóa lớp 8 trang 60)Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng: giữa khí N2 và khí H2 tạo ra amoniac + 3H2 => NH3 (tham khảo sơ đồ bài 1, trang 61/ sgk)Hãy cho biếta) Tên các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng?b) Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào? Phân tử nào biến đổi, phân tử nào được tạo ra?c) Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng bao nhiêu, có giữ nguyên không?Giải bài 1:a) + Chất tham gia: khí nitơ, khí hidro+ Sản phẩm: khí amoniacb) Trước phản ứng, hai nguyên tử hidro liên kết với nhau. Sau phản ứng , ba nguyên tử hidro liên kết với một nguyên tử ni tử hidro và nguyên tử ni tơ biến đổi, phân tử amoniac được tạo ) Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng đối với hidro là 6 đối với nitơ là 2, vẫn không thay đổi trước và sau phản 2. (SGK hóa lớp 8 trang 60)Khẳng định sau gồm hai ý: “ Trong phản ứng hóa học , chỉ phân tử biến đổi còn các nguyên tử giữ nguyên, nên tổng khối lượng các chất phản ứng được bảo toàn’’.Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:A. Ý 1 đúng, ý 2 sai;B. Ý 2 đúng, ý 1 saiC. Cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 1 không giải thích cho ý 2;D. Cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 1 giải thích cho ý 2;E. Cả 2 ý đều bài 2:Câu D 3. (SGK hóa lớp 8 trang 61)Canxi cacbonat (CaCO3) là thành phần chính của đá vôi. Khi nung đá vôi xẩy ra phản ứng hóa học sau:Canxi cacbonat à Canxi oxit + Canbon đioxitBiết rằng khi nung 280kg đá vôi tạo ra 140kg canxi CaO (vôi sống) và 110kg khí cacbon đioxit ) Viết công thức về khối lượng phản ) Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng canxi cacbonat chứa trong đá bài 3:a) Công thức về khối lượng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.