tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 50,51 SGK Hóa 8

Tóm tắt lý thuyết phản ứng hóa học và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 50,51 SGK Hóa 8 mà sưu tầm bao gồm 2 phần, phần tóm tắt kiến thức cơ bản của bài học và phần hướng dẫn các em học sinh cách giải 6 bài tập trong SGK Hóa 8. Mời các em cùng tham khảo. | Dưới đây là đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 50,51 SGK Hóa lớp 8: Phản ứng hóa học”, mời các em học sinh cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 46 SGK Hóa 8".Giải bài tập trang 50, trang 51 chương 2 Hóa lớp 8Bài 1 (Trang 50 SGK Hóa lớp 8)a) Phản ứng hóa học là gì?b) Chất nào gọi là chất tham gia (hay chất phản ứng), là sản phẩm (hay chất tạo thành).c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần?Hướng dẫn giải bài 1:a) Phản ứng hóa học là quá trình làm biến đổi chất này (chất tham gia phản ứng) thành chất khác (sản phẩm hay chất tạo thành).b) Chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất tham gia. Chất mới sinh ra là sản phẩm hay chất tạo ) Trong quá trình phản ứng, lượng chất tham gia giảm dần, lượng sản phẩm tăng 2 (Trang 50 SGK Hóa lớp 8)a) Vì sao nói được: khi chất có phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì nguyên tử phản ứng).b) Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi gì? Kết quả là gì?c) Theo hình (trang 48 sgk) hãy trả lời câu: Số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố có giữ nguyên trước và sau phản ứng dẫn giải bài 2:a) Khi chất có phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì nguyên tử phản ứng) vì hạt hợp thành của hầu hết các chất là phân tử, mà phân tử thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. đơn chất kim loại có hạt hợp thành là nguyên tử, nên nguyên tử tham gia phản ứng (tạo ra liên kết với nguyên tử nguyên tố khác)b) Trong phản ứng hóa học chỉ xảy ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. kết quả là chất này biến đổi thành chất ) Theo hình (trang 48 sgk), ta có thể nói rằng số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố có giữ nguyên trước và sau phản 3 (Trang 50 SGK Hóa lớp 8)Ghi lại phương trình phản ứng xảy ra khi cây nến cháy ( xem bài tập 3, bài 12 sgk trang 45). Cho biết tên các chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này?Hướng dẫn giải bài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.