tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 33,34 SGK Hóa 8

Tóm tắt lý thuyết công thức hóa học và hướng dẫn bài 1,2,3,4 trang 33,34 SGK Hóa 8 mà sưu tầm và tổng hợp nằm giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về vai trò và ý nghĩa của công thức hóa học. Đồng thời, tài liệu còn chia sẻ cách giải 4 bài tập về công thức hóa học trang 33,34 SGK Hóa 8. Mời các em cùng tham khảo. | Các em học sinh có thể xem qua đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 33,34 SGK Hóa 8: Công thức hóa học” dưới đây để nắm phương pháp giải bài tập cụ thể hơn. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 2,3,4,5 trang 31 SGK Hóa lớp 8".   Giải bài tập trong sách giáo khoa trang 33,34 hóa học lớp 8 Bài 1. ( trang 33 SGK Hóa 8 chương 1) Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp Đơn chất tạo nên tử một nên công thức hóa học chỉ gồm , một Còn tạo nên từ hai, ba nên công thức hóa hocuj gồm hai, ba Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số có trong một . Hướng dẫn giải bài 1: Đơn chất tạo nên tử một nguyên tố hóa học nên công thức hóa học chỉ gồm , một kí hiệu hóa học. Còn hợp chất tạo nên từ hai, ba nguyên tố hóa học nên công thức hóa học gồm hai, ba kí hiệu hóa học. Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số nguyên tử có trong một phân tử . Bài 2. ( trang 33 SGK Hóa 8 chương 1) Cho công thức hóa học của các chất sau : a) Khí clo Cl2 ; b) Khí metan CH4 c) Kẽm clorua ZnCl2 d) Axit sulfuric H2SO4 Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất. Hướng dẫn giải bài 2: a) Khí clo Cl2: là đơn chất thể khí tạo ra bởi nguyên tố clo: Phân tử gồm hai nguyên tử liên kết với nhau. Phân tử khối bằng : 35,5 x 2 = 71 đvC. b) Khí metan CH4 : là hợp chất thể khí do hai nguyên tố C và H tạo ra. Phân tử khối bằng 12 + 4 = 16 đvC c) Kẽm clorua : ZnCl2 : là hợp chất do hai nguyên tố là Zn và Cl tạo ra . Trong một phân tử có 1 Zn và 2 Cl. Phân tử khối bằng 65 + 35,5 x 2 = 136 đvC. d) Axit sunfuric H2SO4: là hợp chất do ba nguyên tố là H, S và O tạo nên. Trong một phân tử có 2 H, 1S và 4 O Phân tử khối bằng : 2 + 32 + 16 x 4 = 98 đvC. Bài 3. ( trang 34 SGK Hóa 8 chương 1) Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất: a) Caxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1 Ca và 1 O. b) Ammoniac,l biết trong phân tử có 1 N và 3 H. c) Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1 Cu, 1 S và 4 O. Hướng dẫn giải bài 3: a) CTHH : CaO. Phân tử khối CaO = 40

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.