tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 75,76 SGK Hóa 8

Tóm tắt lý thuyết tính theo phương trình hóa học và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 75,76 SGK Hóa 8. Tài liệu này khái quát lại những kiến thức cơ bản mà học sinh cần nắm và cung cấp cho các em cách giải bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo. | Đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 75,76 SGK Hóa lớp 8: Tính theo phương trình hóa học” dưới đây sẽ gợi ý cho các em về cách giải bài tập hiệu quả nhất. Mời các các em cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 1,2,3, 4,5 trang 71 SGK Hóa lớp 8".   Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa 8 trang 75, 76. Bài 1. (SGK Hóa 8 trang 75). Sắt tác dụng với axit clohiđric: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2. Nếu có 2,8 g sắt tham gia phản ứng, em hãy tìm: a) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc. b) Khối lượng axit clohiđric cần dùng. Giải bài 1: Số mol sắt tham gia phản ứng: nFe = 0,05 mol a) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2. Theo phương trình hóa học, ta có: nH2 = nFe = 0,05 mol Thể tích khí thu được ở đktc là: VH2= 22,4 . n = 22,4 . 0,05 = 1,12 lít b) Khối lượng axit clohiđric cần dùng Theo phương trình hóa học, ta có: nHCl = 2nFe = 2 . 0,05 = 0,1 mol Khối lượng HCl cần dùng là: mHCl = M . n = 0,1 . 36,5 = 3,65 g Bài 2. (SGK Hóa 8 trang 75). Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là khí lưu huỳnh đioxit có công thức hóa học là SO2 a) Viết phương trình hóa học của phản ứng lưu huỳnh cháy trong không khí. b) Biết khối lượng lưu huỳnh đioxit tham gia phản ứng là 1,6 g. Hãy tìm: – Thể tích khí lưu huỳnh đioxit sinh ra ở đktc – Thể tích không khí cần dùng ở đktc. Biết khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí. Giải bài 2: a) Phương trình hóa học của S cháy trong không khí: S + O2 → SO2 Số mol của S tham gia phản ứng: nS = 16/32 = 0,05 mol Theo phương trình hóa học, ta có: nSO2 = nS = nO2 = 0,05 mol => Thể tích khí sunfurơ sinh ra ở đktc là: VSO2= 22,4 . 0,05 = 1,12 lít Tương tự thể tích khí oxi cần dùng ở đktc là: VO2 = 22,4 . 0,05 = 1,12 lít Vì khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí nên thể tích không khí cần là: => Vkk = 5 VO2 = 5 . 1,12 = 5,6 lít Bài 3. (SGK Hóa 8 trang 75). Có phương trình hóa học sau: CaCO3 →t0 CaO + CO2 a) Cần dùng bao nhiêu mol CaCO3để điều chế được 11,2 g CaO ? .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.