tailieunhanh - Tiết 26 :TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU

HS nắm được những nét chủ yếu về cuộc đời, con người, sự nghiệp văn học của Nguyễn Du. - Nắm được cốt truyện, những giá trị cơ bản về nội dung và nghệ thuật của Truyện Kiều. B. Chuẩn bị - Sgv, bài soạn - Tranh ảnh liên quan đến truyện Kiều và Nguyễn Du C. Tiến trình tổ chức hoạt động 1. Kiểm tra : Nêu và phân tích tài dùng binh của Nguyễn Huệ Nêu những nhận xét đặc sắc NT của Tác Phẩm 2. Giới thiệu bài : Gv đưa những tranh ảnh liên quan đến. | Tiết 26 TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU A. Mục tiêu cần đạt - HS nắm được những nét chủ yếu về cuộc đời con người sự nghiệp văn học của Nguyễn Du. - Nắm được cốt truyện những giá trị cơ bản về nội dung và nghệ thuật của Truyện Kiều. B. Chuẩn bị - Sgv bài soạn - Tranh ảnh liên quan đến truyện Kiều và Nguyễn Du C. Tiến trình tổ chức hoạt đông 1. Kiểm tra Nêu và phân tích tài dùng binh của Nguyễn Huệ Nêu những nhận xét đặc sắc NT của Tác Phẩm 2. Giới thiệu bài Gv đưa những tranh ảnh liên quan đến truyện Kiều Đỉnh cao nhất của văn học trung đại VN từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX là Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du 3. Bài mới Hoạt đông GV - học sinh Nôi dung cần đạt Hoạt đông 1 I. Tìm hiểu về Nguyễn Du HS đọc phần I sgk. 1. Thời đại cuối TK 18 - đầu 19 Nêu nét chính về thời - Xã hội phong kiến VN bước vào thời kỳ khủng hoảng sâu sắc. đại Nguyễn Du sống - Phong trào nông dân khởi nghĩa đỉnh cao là phong trào Tây Sơn Điều đó có ảnh hưởng ntn - Tây Sơn bại triều Nguyễn thiết lập đ với văn chương và tác Ngòi bút của ông hướng vào hiện thực. phẩm Truyện Kiều 2. Gia đình HS suy nghĩ trả lời. - Đại quí tộc nhiều đời làm quan có truyền thống văn học. Nêu hiểu biết của em Cha đỗ tiến sĩ _ Tể tướng về gia đình Ng Du Anh quan thượng thư Mẹ quê Kinh Bắc nổi tiếng các làn điệu dân ca - Mồ côi cha lúc 9 tuổi mồ côi mẹ lúc 12 tuổi trải qua năm tháng gian truân vất vả Nguyễn Du được thừa hưởng Cs phong lưu và được kế thừa Nêu nét chính về cuộc truyền thống văn học từ gđ. đời Nguyễn Du 3. Cuộc đời Từng làm quan với nhà - Thời ấu thơ và thanh niên sống học tập ở Thăng Long trong gđ Lê chống Tây Sơn nhưng quí tộc học giỏi chỉ đỗ tam trường. không thành. - Lưu lạc đất Bắc Thái Bình quê vợ 10 năm 1786 - 1796 và ở Khi Nguyễn Ánh lên Hà Tĩnh 6 năm 1796 - 1802 . Nếm trải cảnh đời số phận ngôi ông định vào Nam nhau gần gũi đời sống nhân dân. theo Nguyễn Ánh bị nhà - Giai đoạn làm quan triều Nguyễn bất đắc dĩ - đi nhiều - tiếp Lê bẳt rồi thả lưu lạc xúc nhiều được Nguyễn Ánh cất nhắc 4. Con người làm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.