tailieunhanh - Đánh giá kết quả điều trị thiểu ối nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

Bài viết trình bày khảo sát các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả điều trị của sản phụ thiểu ối nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ. | Đánh giá kết quả điều trị thiểu ối nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ SẢN KHOA Lâm Đức Tâm Nguyễn Vũ Quốc Huy Tạp chí phụ sản - 12 3 74-78 2014 3. Kết quảnghiên cứu ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THIỂU ỐI NHẬP VIỆN từ 0 4- 3 9 và tỷ lệ này đang có xu hướng tăng trong những năm gần đây 2 . Do đó thiểu ối được đánh giá là Qua khảo sát 160 trường hợp thiểu ối nhập viện tại TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ vấn đề sức khỏe cho thai phụ và thai nhi. Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ chúng tôi ghi Lâm Đức Tâm 1 Nguyễn Vũ Quốc Huy 2 Tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ có nhiều nhận được kết quả như sau 1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 2 Trường Đại học Y Dược Huế trường hợp thiểu ối nhập viện điều trị và thái độ xử trí Nhận xét Tuổi mẹ trung bình là29 45 2 59 cm của bác sĩ là mổ lấy thai ở những thai phụ này. Tuy nhiên tập trung nhiều là nhóm 19- 36 tuổi sống chủ yếu Tóm tắt Abstract chúng tôi chưa ghi nhận các nghiên cứu về tình hình nông thôn trình độ là trung học phổ thông và nghề Mục tiêu Khảo sát các đặc điểm lâm sàng cận ASSESSMENT OF TREATMENT OUTCOMES thiểu ối các đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và thái nghiệp là nội trợ. lâm sàng đánh giá kết quả điều trị của sản phụ thiểu OLIGOHYDRAMNIOS HOSPITALIZED IN CAN THO độ xử trí ở các sản phụ thiểu ối. Xuất phát từ đó chúng Bảng 2. Đặc điểm tiền sử thai phụ thiểu ối ối nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần GENERAL HOSPITAL tôi tiến hành nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng cận lâm Đặc điểm Tần số n 160 Tỷ lệ Thơ. Đối tượng và phương pháp Mô tả cắt ngang Objective Characterization of clinical subclinical sàng và kết quả điều trị sản phụ thiểu ối nhập viện tại Con so 95 59 38 160 trường hợp thiểu ối từ tháng 06 2013 đến tháng assess the results of treatment of hospitalized women Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ nhằm đánh giá Tiền thai Con rạ 65 40 62 04 2014. Cácđối tượng tham gianghiên cứuđượctư with oligohydramnios Hospital in Can Tho City. kết quả điều trị thiểu ối tại Bệnh viện. Có 16 10 vấn

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN