tailieunhanh - Tiết 1+2 :PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

HS thấy được vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị. - Từ lòng kính yêu Bác, HS có ý thức học tập, tu dưỡng theo gương Bác. B. Chuẩn bị HS soạn bài, sưu tầm những tư liệu về cuộc đời Bác. | Tiết 1 2 PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - HS thấy được vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại dân tộc và nhân loại thanh cao và giản dị. - Từ lòng kính yêu Bác HS có ý thức học tập tu dưỡng theo gương Bác. B. Chuẩn bị HS soạn bài sưu tầm những tư liệu về cuộc đời Bác. GV bài dạy những mẩu chuyện về Bác. C. Tiến trình tổ chức các hoạt đông 1. Ôn định lớp Ở lớp 7 học VB nào Đức tính giản dị của Bác Hồ 2. Kiểm tra Sách vở bài soạn của HS 3. Bài mới Giới thiêu Hồ Chí Minh - tên Người là cả một bài ca Người là sự kết tinh những giá trị tinh thần của ND ta suốt 4000 năm lịch sử Ở Người truyền thống DT được kết hợp hài hoà với tinh hoa văn hoá thế giới. Vẻ đẹp văn hoá là nét nổi bật trong p cách Hồ Chí Minh. Hoạt đông GV - Học sinh Nôi dung cần đạt .Hướng dẫn học sinh đọc I . Giới thiêu chung VB Xác định kiểu văn bản Kiểu văn bản nghị luận phân tích VB thuyết minh kết hợp lập biểu dạt là chính. Nghị luận xen kể tả biểu cảm luận cần đọc khúc chiết Xét về mặt nôi dung Đây là văn bản nhật dụng vì nó đặt ra mạch lạc. vấn đề vừa có tính cập nhật vừa có tính lâu dài giữ gìn bản sắc HS đọc VB. dân tộc. VB thuộc kiểu VB nào đề Chủ đề sự hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hoá cập đến vấn đề gì dân tộc. HS suy nghĩ độc lập dựa vào Bố cục 3 phần VB Phần 1 Từ đầu - rất hiện đại VB có thể chia làm mấy HCM với sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại phần Phần 2 còn lại Những nét đẹp trong phong cách HCM. ND chính của từng phần Phần 3 Lời khẳng định của tác giả. II. Vài nét về tác giả tác phẩm. 1. Tác giả Lê Anh Trà. 2. Tác phẩm trích trong Phong cách HCM cái vĩ đại gắn với cái giản dị trong HCM và văn hoá Việt Nam 1990. Là bài nghiên cứu HCM trên phương diện văn hoá. 3. Đọc HS đọc rõ ràng khúc chiết. 4. Tìm hiểu chú thích. Phong cách Là lối sống cách sinh hoạt làm việc ứng xử. tạo nên cái riêng của một người hay một tầng lớp người nào đó. Luận điểm chính HCM là một nhân cách rất Việt Nam một lối sống rất Việt Nam rất bình dị rất phương đông .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN