tailieunhanh - CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 - 1954)_5

Tham khảo bài viết 'cuộc kháng chiến chống thực dân pháp kết thúc (1953 - 1954)_5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC 1953 - 1954 Ngày 18-7 Hội nghị Giơnevơ bước sang phiên họp hẹp thứ 23. Xuất phát từ điều kiện cụ thể cuộc kháng chiến của ta cũng như so sánh lực lượng giữa ta và Pháp trong cuộc chiến tranh và xu thế chung của thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng thương lượng đồng thời căn cứ vào thực trạng mối quan hệ giữa các nước lớn tham dự Hội nghị quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô và Trung Quốc lúc đó Việt Nam Dân chủ Cộng hoà phải chấp nhận kí Hiệp định Giơnevơ. 2- Hiệp định Giơnevơ Sau 8 phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp rất gay go và phức tạp Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương đã kết thúc. Ngày 21-7-1954 Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Đông Dương được kí kết gồm các văn kiện sau đây 1- Bản Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam 2- Bản Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Lào 3- Bản Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Campuchia 4- Bản Tuyên bố cuối cùng 5- Các phụ bản khác. Bản Tuyên bố cuối cùng về việc lập lại hoà bình ở Đông Dương gồm 13 điều 1- Xác nhận những văn bản Hiệp định về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam ở Lào ở Campuchia và tổ chức kiểm soát quốc tế. 2- Khẳng định sự hài lòng của các bên tham gia Hội nghị về việc chấm dứt chiến sự ở các nước Đông Dương. 3- Xác nhận những lời tuyên bố của Chính phủ Vương quốc Campuchia và của Chính phủ Vương quốc Lào về cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Cuộc tổng tuyển cử này sẽ tiến hành trong năm 1955 căn cứ vào niên pháp của mỗi nước theo phương pháp bỏ phiếu kín và trong sự tôn trọng những quyền tự do căn bản . 4- Xác nhận những điều khoản trong Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước về việc cấm đem quân đội và nhân viên quân sự nước ngoài vào các nước Đông Dương. 5- Xác nhận những điều khoản trong Hiệp định đình chỉ chiến sự cấm việc đặt căn cứ quân sự nước ngoài ở Đông Dương và việc các nước Đông Dương tham gia các liên minh quân sự với nước ngoài. 6- Quy định lấy vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời ở Việt Nam. Giới .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN