tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 (ĐỀ SỐ 24)

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2011 (đề số 24)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 ĐỀ SÓ 24 I PHẨN CHUNG CHO CẢ HAI CHƯƠNG TRÌNH C u 1 Biết vạch thứ 2 của dãy Laiman trong quang phổ nguyên tử Hiđrô có buớc sóng là 102 6nm và năng luợng tối thiểu để bứt electron ra khỏi nguyên tử từ trạng thái cơ bản là 13 6 eV. Buớc sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen là A. 85nm. B. 750nm. C. 0 83 m. D. 1 28 m. C u 2 ống tia X hoạt động với hiệu điện thế 50KV. Buớc sóng bé nhấ t của tia X đuợc phát ra là A. 0 5 .10 10 m B. 0 75 . 10 10 m C. 0 25. 10 10 m D. 0 1 .10 10 m C u 3 Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l 1 6m dao động điều hoà với chu kì T. Nếu cắt bớt dây treo i mét o1n l1 0 7m thì chu kì dao động là 3s. Nếu cắt tiếp dây treo mét o1n l2 0 5m thx chu kx dao động bây giờ là A. 2s B. 3s C. 1s D. 1 5s C u 4 Một vật khối luợng m 200g đuợc treo vào lò xo khối luợng không đáng kể độ cứng K. Kích thích để con lắc dao động điều hoà bỏ qua ma sát với gia tốc cực đại bằng 16m s2 và cơ năng bằng 6 . Độ cứng của lò xo và động năng cực đại của vật là A. 80N m 0 8m s. B. 40N m 1 6cm s. C. 40N m 1 6m s. D. 80N m 8m s. C u 5 Trong đoạn mạch xoay chiều hiệu điện thế và cuờng é dBng iOn cã biõu th0c A. C u 6 A. C u 7 A. C u 8 A. C u 9 A. C. C u 10 A. B. C. D. C u 11 n u 50cos100 t V i 50cos 100 t y A . Công suấ t tiêu thụ của mạch là 1250W. B. 2500W. C. 625W. D. 132 5W. Trong thÝnghiOm Y ng vò giao thoa anh sang khi dìng anh sang -n s c cã Ặ 0 5ịjm thx khoang cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 4 gần nhất là 2 4mm. Nếu dùng ánh sáng đơn sắc Ấ2 0 6 ịjm thì vân sáng bậc 5 cách vân trung tâm là 5 5mm B. 6mm C. 4 4mm D. 7 2mm Mét mích dao éng LC cã L 12 5 ỊJ. H iOn tre thuQn cha mích kh ng ng kõ. Biõu th0c hiOu điện thế trên cuộn dây là u 10cos V . Gía trị điện tích lớn nhất của tụ là . B. 1 . C. 12 . D. . Mét may phd iOn xoay chiòu 3 pha m c hxnh sao cã hiOu iOn thÕ hiOu dông gka hai d y pha b ng 220V. HiOu iOn thÕ pha b ng 127V B. 381V Sãng siau m Có thể nghe đuợc bởi tai nguời bình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.