tailieunhanh - Đề trắc nghiệm tin học B (Mã đề 159)

Trong Access, muốn nhập dữ liệu vào cho một bảng, ta thực hiện nháy phải chuột lên tên bảng cần nhập. Nháy đúp trái chuột lên bảng tên cần nhập. Nháy đúp phải chuột lên tên bảng cần nhập. Nháy trái chuột lên tên bảng cần nhập. | Chương 20 Ký sự bắt ma Bước ra khỏi phòng của Hội sinh viên Sảnh chỉ muốn khóc to lên một hồi. Tuy bằng chứng đã rõ ràng nhưng Sảnh vẫn không thể tin Hinh thật sự có trục trặc về thần kinh. Bao năm nay chưa từng thấy khổ sở thế này. Hồi nọ được tin Hinh phải nằm

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    34    0    01-08-2021