tailieunhanh - Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 3: Nghiệp vụ tiền mặt

Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 3: Nghiệp vụ tiền mặt. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hạch toán các nghiệp vụ thu tiền mặt và hướng dẫn thực hiện trên phần mềm; chi tiền mặt và hướng dẫn thực hiện trên phần mềm; . Mời các bạn cùng tham khảo! | NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT 64 NỘI DUNG 1 Thu tiền mặt 2 Chi tiền mặt 3 Xem báo cáo 1. Hạch toán các nghiệp vụ Thu tiền mặt Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm Để thực hiện các bước hạch toán chứng từ thu tiền mặt vào nghiệp vụ Tiền mặt Lập phiếu thu chọn chứng từ thu tiền mặt tương ứng. 2. Chi tiền mặt Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm Để thực hiện các bước hạch toán chứng từ chi tiền mặt vào nghiệp vụ Tiền mặt Lập phiếu chi chọn chứng từ chi tiền mặt tương ứng.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.