tailieunhanh - Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 0: Tổng quan về phần mềm kế toán và thiết lập thông tin số liệu kế toán ban đầu

Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 0: Tổng quan về phần mềm kế toán và thiết lập thông tin số liệu kế toán ban đầu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hướng dẫn đăng ký tài khoản MISA; hướng dẫn tra cứu tài liệu hướng dẫn trong quá trình sử dụng; tạo dữ liệu kế toán; đăng ký GPSD; . Mời các bạn cùng tham khảo! | KẾ TOÁN THỰC HÀNH TRÊN MÁY VI TÍNH ĐỐI TƯỢNG ĐẠI HỌC Chuyên ngành kế toán công Cấu trúc 3 tín chỉ Tổng quan về phần mềm kế toán và thiết lập thông tin số liệu kế toán ban đầu Hướng dẫn đăng ký tài khoản MISA Bước 1 Đăng nhập vào bằng tài khoản thường 1. Trên màn hình Đăng nhập nhập tài khoản mà anh chị vẫn sử dụng để đăng nhập vào chương trình. 2. Nhấn Đồng ý Bước 2 Nhập thông tin SĐT và email cá nhân 1. Sau khi đăng nhập vào phần mềm chương trình hiển thị màn hình Xác thực thông tin khách hàng. 2. Nhập thông tin cá nhân Họ và đệm Tên Số điện thoại di động Email để đăng ký tài khoản MISA 3. Nhấn Cập nhật. Hướng dẫn tra cứu tài liệu hướng dẫn trong quá trình sử dụng Khi Quý khách hàng gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình sử dụng Quý khách có thể thực hiện theo các cách sau đây Tra cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng tại http Group Facebook cộng đồng hỗ trợ miễn phí MISA mùa quyết toán https groups hotromimosa Nhân viên tư vấn số trên facebook http 151690792177869 Kênh hướng dẫn trên youtube Kế toán hành chính sự nghiệp MISA Trao đổi tại diễn đàn MISA https Tổng đài MISASUPPORT NỘI DUNG 1. Hướng dẫn cài đặt 2. Tạo dữ liệu kế toán 3. Tạo dữ liệu từ năm trước 4. Đăng ký GPSD 1. Hướng dẫn cài đặt Bước 1 Tải bộ cài Bước 2 Thao tác cài đặt 2. Tạo mới dữ liệu năm trước Mục đích Giúp đơn vị chuyển đổi dữ liệu đang sử dụng từ phần mềm Mimosa 2019 lên phần mềm MISA Mimosa 2020 để tiếp tục sử dụng dữ liệu kế toán đó mà không phải nhập lại dữ liệu. Các bước thực hiện 1. Vào Tệp Tạo dữ liệu kế toán mới. 2. Chọn máy chủ cần tạo dữ liệu kế toán Chương trình sẽ mặc định máy chủ là . MISAMIMOSA2020 có thể chọn lại tên máy chủ theo định dạng TênMáyTính MISAMIMOSA2020 ví dụ TTSEN MISAMIMOSA2020 3. Nhấn Đồng ý. 3. Tạo dữ liệu kế toán Nhấn Tiếp tục để bắt đầu tạo dữ liệu kế toán. 1. Bước 1. Cách tạo Dữ liệu kế

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.