tailieunhanh - Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính (Chuyên ngành Kế toán tài chính)

Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính (Chuyên ngành Kế toán tài chính) cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan phần mềm misa; phân hệ khai báo các danh mục; phân hệ nghiệp vụ kế toán mua hàng; phân hệ nghiệp vụ kế toán bán hàng; phân hệ kế toán vốn bằng tiền; phân hệ nghiệp vụ kế toán tài sản cố định; . Mời các bạn cùng tham khảo! | 8 4 2020 KẾ TOÁN THỰC HÀNH TRÊN MÁY VI TÍNH ĐỐI TƯỢNG ĐẠI HỌC Chuyên ngành kế toán tài chính Cấu trúc 3 tín chỉ CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM MISA 1 8 4 2020 NỘI DUNG dẫn cài đặt khởi động phần mềm dữ liệu kế toán 1. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐĂNG KÝ GPSD Yêu cầu về hệ thống cấu hình tối thiểu Khuyến nghị MISA 2017 được cài đặt và sử dụng tốt trên hệ điều hành Windows 7 Windows 8 Bộ vi xử lý CPU Core i3 Ram 2 GB Đĩa cứng trống 10 GB. Xem hướng dẫn cài đặt tại đây Xem hướng dẫn đăng ký GPSD tại đây 2 8 4 2020 2. TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN Mở phần mềm MISA 2017. Chọn chức năng Tạo mới dữ liệu kế toán hoặc vào Tệp Tạo mới dữ liệu kế toán . 2. TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN BƯỚC 1 THÔNG TIN DỮ LIỆU BƯỚC 2 THÔNG TIN DOANH NGHIỆP BƯỚC 3 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG BƯỚC 4 DỮ LIỆU KẾ TOÁN BƯỚC 5 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ XUẤT KHO BƯỚC 6 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT BƯỚC 7 THỰC HIỆN gt ĐĂNG NHẬP VÀO DỮ LIỆU ĐỂ LÀM VIỆC 3 8 4 2020 PHÂN HỆ KHAI BÁO CÁC DANH MỤC Mục đích Để chuẩn bị cho việc nhập khẩu các danh mục có sẵn và số dư ban đầu vào phần mềm Các danh mục cần khai báo Hệ thống tài khoản Cơ cấu tổ chức Nhóm Khách hàng NCC Kho Nhóm vật tư hàng hoá dịch vụ Đơn vị tính 4 8 4 2020 . HỆ THỐNG TÀI KHOẢN Phần mềm đã ngầm định thiết lập sẵn hệ thống tài khoản theo TT 200 hoặc TT133 căn cứ vào thông tin đã được khai báo khi Tạo dữ liệu kế toán NSD không cần phải khai báo thêm các TK. CƠ CẤU TỔ CHỨC Mục đích Để khai báo danh sách các bộ phận phòng ban hay chi nhánh để phục vụ việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp. Hướng dẫn Vào Danh mục Cơ cấu tổ chức nhấn Thêm. Khai báo các thông tin tab Thông tin chung Mã viết tắt tên cơ cấu VD VPTCT CNHCM Tên đơn vị tên của chi nhánh bộ phận hay phòng ban 5 8 4 2020 NHÓM KHÁCH HÀNG NCC Mục đích Để khai báo các nhóm đối tượng khách hàng hoặc nhà cung cấp phục vụ cho việc quản lý khách hàng và nhà cung cấp của doanh nghiệp. Hướng dẫn Vào Danh mục Đối tượng Nhóm khách hàng nhà cung cấp nhấn Thêm. Khai báo Mã Tên nhóm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    91    0    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.