tailieunhanh - Bài giảng Bệnh nội ngoại sản khoa gia súc

Tập bài giảng Bệnh nội – ngoại – sản khoa gia súc trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chẩn đoán và bệnh nội khoa, đại cương về bệnh ngoại khoa gia súc và một số bệnh ngoại khoa gia súc thường gặp, đặc điểm sinh lý sinh sản gia sú, một số bệnh sản khoa gia súc. | LỜI NÓI ĐẦU Tập bài giảng Bệnh nội ngoại sản khoa gia súc trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chẩn đoán và bệnh nội khoa đại cương về bệnh ngoại khoa gia súc và một số bệnh ngoại khoa gia súc thường gặp đặc điểm sinh lý sinh sản gia sú một số bệnh sản khoa gia súc. Tập bài giảng được biên soạn trên cơ sở tham khảo các giáo trình tài liệu của các tác giả trong nước và đã cố gắng cập nhật bổ sung các kiến thức mới để làm cho bài giảng luôn đảm bảo tính khoa học tính hiện đại tính thực tiễn phù hợp với chăn nuôi Việt Nam. Nhưng do yêu cầu của đối tượng phục vụ và khuôn khổ của chương trình nên các chương chỉ giới thiệu những kiến thức cần thiết nhất. Trong quá trình biên soạn dù đã cố gắng để tổng hợp và cập nhật nhiều vấn đề nhưng chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Xin chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của các bạn đồng nghiệp học sinh và bạn đọc cho lần tái bản sau được hoàn thiện. TÁC GIẢ 1 Chương 1. CHẨN ĐOÁN VÀ BỆNH NỘI KHOA I. CHẨN ĐOÁN THÚ Y 1. KHÁI NIỆM CHUNG . Khái niệm về chẩn đoán học Chẩn đoán học là một khoa học về khám và định bệnh. Nghiên cứu các phương pháp để tìm hiểu gia súc trước trong và sau lúc mắc bệnh. Từ việc tìm hiểu nguyên nhân phát hiện và thu thập triệu chứng phân tích tổng hợp các triệu chứng để đi đến kết luận chẩn đoán đúng bệnh. Ví dụ Tìm hiểu nguyên nhân từ thức ăn từ cơ thể trâu bò. Bằng các phương pháp khám bệnh để thu thập triệu chứng chẩn đoán và kết luận đúng bệnh chướng hơi dạ cỏ trâu bò. . Khái niệm về điều trị học Điều trị bệnh là một khoa học sử dụng các biện pháp nhằm giúp cho cơ thể thoát khỏi trạng thái bệnh lý trở về trạng thái sinh lý bình thường. Có nhiều phương pháp điều trị cho gia súc như dùng thuốc dùng nhân tố vật lý chăm sóc nuôi dưỡng .đang được áp dụng trong điều trị thú y. . Khái niệm về bệnh nội khoa Bệnh nội khoa gia súc là những bệnh thông thường xảy ra ở các cơ quan tổ chức trong cơ thể không có tính chất truyền nhiễm không lây lan từ con này sang con khác có tính chất cá thể. Ví dụ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.