tailieunhanh - Bài giảng môn Lập trình Web: Phần 2.2 - TS. Trần Quang Diệu

Bài giảng Lập trình Web: Phần Lập trình web với JavaScript, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Kiểu dữ liệu, hằng và biến; Các phép toán trong javascript; Các đối tượng hộp thoại trong javascript; Các cấu trúc điều khiển cơ bản; Mảng và hàm trong javascript; Các đối tượng trong javascript; Xử lý sự kiện trong javascript. | LẬP TRÌNH WEB TRẦN QUANG DIỆU NỘI DUNG 1. Giới thiệu 2. Kiểu dữ liệu hằng và biến 3. Các phép toán trong javascript 4. Các đối tượng hộp thoại trong javascript 5. Các cấu trúc điều khiển cơ bản 6. Mảng và hàm trong javascript 7. Các đối tượng trong javascript 8. Xử lý sự kiện trong javascript GIỚI THIỆU JAVA SCRIPT Với HTML ta chỉ thiết kế được trang web để hiển thị thông tin không tạo ra được sự tương tác từ phía người dùng. JavaScript là ngôn ngữ kịch bản do hãng Sun Microsystems và Netscape phát triển từ ngôn ngữ LiveScripts dùng để tạo các client-side scripts và server-side scripts có sự tương tác với người dùng . Mặc dù có những điểm tương đồng giữa Java và JavaScipt nhưng chúng vẫn là hai ngôn ngữ riêng biệt. Lưu ý trong code javascript cũng phân biệt chữ hoa và chữ thường. CÁCH NHÚNG JAVASCRIPT VÀO MỘT TRANG HTML JavaScript có thể chèn vào một tài liệu HTML theo những cách sau Sử dụng thẻ SCRIPT. Sử dụng một file JavaScript từ bên ngoài. Sử dụng các biểu thức JavaScript trong các giá trị thuộc tính của thẻ Sử dụng JavaScript trong các trình điều khiển sự kiện CÁCH NHÚNG JAVASCRIPT VÀO MỘT TRANG HTML Sử dụng thẻ SCRIPT Khi trình duyệt gặp phải một thẻ nào đó nó sẽ đọc từng dòng một cho đến khi gặp thẻ đóng . Tiếp đến nó sẽ kiểm tra lỗi trong các câu lệnh Javascript. Nếu gặp phải lỗi nó sẽ cho hiển thị lỗi đó trong chuỗi các hộp cảnh báo alert boxes lên màn hình. Nếu không có lỗi các câu lệnh sẽ được biên dịch sao cho máy tính có thể hiểu đợc lệnh đó. CÚ PHÁP SỬ DỤNG THẺ SCRIPT Việc khai báo sử dụng ngôn ngữ Javascript có thể đặt bất kỳ vị trí nào trong cặp thẻ . Tuy nhiên nên đặt các câu lệnh script trong phần và để đảm bảo tất cả các câu lệnh đều được đọc và biên dịch trước khi nó đ2ợc gọi từ trong phần BODY. VÍ DỤ SỬ DỤNG THẺ SCRIPT SỬ DỤNG MỘT FILE JAVASCRIPT File javascript là file văn bản chứa các mã lệnh JavaScript file javascript có phần mở rộng là .js . Nó chỉ có thể chứa các câu lệnh và các hàm JavaScript không thể chứa các thẻ HTML. SỬ DỤNG MỘT .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.