tailieunhanh - Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương 2.2 - TS. Hà Anh Tùng

Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng (KLT). Mời các bạn cùng tham khảo! | Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Chương 2 phần 2 Một số quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng KLT Các bước tính toán trong 1 quá trình đối với KLT Quá trình đẳng tích v const Quá trình đẳng áp p const Quá trình đẳng nhiệt T const Quá trình đoạn nhiệt Q 0 Quá trình đa biến pvn const Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Các bước tính toán trong 1 quá trình đối với Khí lý tưởng Bước 1 phác thảo sơ đồ trao đổi NĂNG LƯỢNG của quá trình Quá trình 1-2 p1v1 RT1 p 2 v 2 RT2 u1 h1 s1 Q W u2 h2 s2 Bước 2 xác định - Quá trình biểu diễn PT gì - Các thông số nào đã biết - Các thông số nào cần phải tìm Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Bước 3 TÍNH TOÁN 1 Từ PT biểu diễn quá trình Æ xác định quan hệ giữa p1 v1 T1 p2 v2 T2 2 Δu u 2 u1 cv T2 T1 kJ kg Chú ý KLT Æ cp cv R Δi i2 i1 c p T2 T1 kJ kg dq ds kJ T 3 Công giãn nở v2 Công kỹ p2 nén của quá w pdv thuật của wKT vdp trình v1 quá trình p1 Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM 4 Nhiệt lượng tham gia trong quá trình 1 trong 3 cách q c T2 T1 kJ kg chú ý dùng NDR c gì là phụ thuộc vào tính chất của quá trình hoặc q Δu w kJ kg Từ PT định luật nhiệt động thứ nhất T2 hoặc q T ds kJ kg T1 Δu 5 Hệ số biến đổi năng lượng của quá trình α q 6 Biểu diễn quá trình trên đồ thị công p-v và đồ thị nhiệt T-s v1 v2 v Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Quá trình đẳng tích v const 1 PT biểu diễn quá p1 p 2 v const trình đẳng tích T1 T2 2 Δu u 2 u1 cv T2 T1 kJ kg Δi i2 i1 c p T2 T1 kJ kg dq cv dT T2 p2 ds Δ s cv ln cv ln kJ T T T1 p1 Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM 3 Công giãn nở nén của Công kỹ thuật của quá quá trình đẳng tích trình đẳng tích v2 p2 w pdv 0 wKT vdp v p1 p 2 v1 p1 4 Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng tích q cv T2 T1 Δu kJ kg Δu 5 Hệ số biến đổi năng lượng của quá trình α 1 q 6 Biểu diễn quá trình đẳng tích trên đồ thị công p-v và đồ thị nhiệt T-s Người soạn TS.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.