tailieunhanh - Phong Tục Về Tang Ma

Phong Tục Về Tang Ma Tác giả: Nguyễn Dư Tang lễ là những lễ nghi được đặt ra để bày tỏ lòng thương xót và kính thờ người chết. Người Việt Nam coi tang lễ cha mẹ là quan trọng nhất. Khi cha mẹ hấp hối thì phải khiêng ra giữa nhà để tỏ rằng cha mẹ chết một cách quang minh chính đáng. | Phong Tục Về Tang Ma Tác giả Nguyễn Dư Tang lễ là những lễ nghi được đặt ra để bày tỏ lòng thương xót và kính thờ người chết. Người Việt Nam coi tang lễ cha mẹ là quan trọng nhất. Khi cha mẹ hấp hối thì phải khiêng ra giữa nhà để tỏ rằng cha mẹ chết một cách quang minh chính đáng. Lúc này phải đặt tên hiệu tên thụy còn gọi là tên cúng cơm rồi thưa cho cha mẹ biết để sau này mỗi khi cúng giỗ nghe con cháu khấn tên thì cha mẹ về dự lễ. Lại lấy một miếng lụa trắng dài đặt lên mặt có người nói đặt lên ngực 1 để hồn người sắp chết nhập vào rồi kết thành hình người gọi là hồn bạch. Khi tắt thở rồi thì tang chủ người chủ lễ thường là con trai trưởng lấy một chiếc đũa để ngang hàm dùng một miếng khăn hoặc một miếng giấy phủ lên mặt để tránh ma quỷ ám hại. Xong khiêng xác đặt xuống đất rồi lại khiêng lên giường mong rằng người chết hấp thụ sinh khí của đất may ra sống lại. Phan Kế Bính cho rằng tục này mang ý nghĩa là người ta bởi đất sinh ra thì khi chết lại về đất 2 . Có lẽ Phan Kế Bính đã chịu ảnh hưởng của Đạo Thiên Chúa chăng Người con cầm cái áo của người chết mới thay đi đường phía trước trèo lên mái nhà hú vía ba lần lễ phục hồn chiêu hồn ba hồn bảy vía cha đâu về với con hoặc ba hồn chín vía mẹ đâu về với con tỏ ý mong cha mẹ sống lại. Theo quan niệm của Đạo giáo thì phách hay vía là phần tinh thần của người phải phụ vào xác mới tồn tại khi người chết thì tan đi còn hồn là phần tinh thần không có xác vẫn tồn tại được. Hú vía xong tụt xuống bằng lối phía sau. Mang áo vừa được hú vía phủ lên xác. Dùng nước thơm tắm rửa cho người chết lễ mộc dục chải tóc cắt móng tay móng chân thay quần áo mới. Con trai tắm rửa cho cha con gái tắm rửa cho mẹ. Người chết được mặc quần áo sang trọng hay đơn sơ tùy theo nhà giàu hay nghèo có chức tước hay không chết già hay chết trẻ. Các đồ dùng và nước tắm của lễ mộc dục được đem chôn. Sau đó làm lễ phạn hàm hay ngậm hàm. Bỏ một nắm gạo và ba đồng tiền đồng kẽm đồng chinh vào miệng người chết. Gạo để linh hồn người chết ăn khỏi phải .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.