tailieunhanh - Các Nhà Văn Quốc Ngữ Tiền Phong II

Các Nhà Văn Quốc Ngữ Tiền Phong II Tác giả: Huỳnh Ái Tông b) Huình Tịnh Của (1834-1907) Huình Tịnh Paulus Của hay Huình Tịnh Của người tỉnh Bà Rịa, ông thông thạo Hán và Pháp Văn. Năm 1881, được bổ ngạch Đốc phủ sứ, phụ trách công việc phiên dịch các văn án cho nhà cầm quyền Pháp tại Việt Nam. Ông cũng là nhà văn quốc ngữ tiền phong cộng tác với Gia Định báo. Tác phẩm quan trọng trong văn nghiệp của ông rất có giá trị, đó là quyển Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, in thành. | Các Nhà Văn Quốc Ngữ Tiền Phong II Tác giả Huỳnh Ái Tông b Huình Tịnh Của 1834-1907 Huình Tịnh Paulus Của hay Huình Tịnh Của người tỉnh Bà Rịa ông thông thạo Hán và Pháp Văn. Năm 1881 được bổ ngạch Đốc phủ sứ phụ trách công việc phiên dịch các văn án cho nhà cầm quyền Pháp tại Việt Nam. Ông cũng là nhà văn quốc ngữ tiền phong cộng tác với Gia Định báo. Tác phẩm quan trọng trong văn nghiệp của ông rất có giá trị đó là quyển Đại Nam Quốc Âm Tự Vị in thành 2 tập tập I in năm 1895 từ mẫu tự A đến L tập II in năm 1896 từ M đến X cả hai quyển đều in tại Sàigòn do nhà in Imprimerie REY CURIOL Cie Rues Catinat d Ormay. Năm 1983 nhà sách Khai Trí có in lại 2 tập của quyển tự vị nầy. Là tự vị quốc âm nên mỗi chữ ông ghi chữ Nôm rồi tới chữ quốc ngữ có ký chú n nôm c chữ từ Hán Việt sau đó mới giải nghĩa nếu là từ Hán Việt đôi khi ông thêm câu chữ Hán vào ví dụ chữ Quấc trang 217 tập II. Chữ Nôm Quấc n Coi chữ quốc Con ---. Thứ chim đồng cao giò và hay kêu chữ gọi là Đỗ Quyên Đỗ Võ Tử Qui Đỗ quiên đỗ võ tử qui. Dò ---. Dài giò Cách hành văn của ông rất mộc mạc và bình dân cho đến nay chưa tìm thấy tác phẩm nào ông viết bằng Pháp Văn các tác phẩm của ông cho chúng ta thấy ông đã chú trọng vào việc điển chế và phổ biến chữ quốc ngữ. Văn nghiệp của ông gồm có - Chuyện giải buồn 1880 - Chuyện giải buồn cuốn sau 1885 - Đại Nam Quấc Âm Tự Vị Tập I 1895 - Đại Nam Quấc Âm Tự Vị Tập II 1896 - Tục ngữ cỗ ngữ gia ngôn 1896 - Gia lễ quan chế - Ca trù thể cách - Bạch Viên Tôn Các truyện - Chiêu quân cống Hồ truyện - Thoại Khanh Châu Tuấn truyện - Thơ mẹ dạy con - Quan Âm diễn ca Trích văn CHUYỆN KÝ VIÊN Ông Ký-viên thuở còn đi học dạo ra ngoài đồng thấy có ba ông già chừng bảy tám mươi tuổi tóc râu trắng bạc lum khum cuốc đất công việc làm như kẻ còn trai. Ông Ký-viên hỏi - Ba ông tuổi tác chừng ấy tiếp dưỡng thế nào mà sức lực còn mạnh thể ấy Một ông trả lời rằng Thất nội cơ thô xú nghĩa là trong nhà vợ thô kém một ông đáp rằng Vãn phạn giảm sổ khẩu nghĩa là cơm chiều bớt và miếng ông .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.