tailieunhanh - Bảng cộng và bảng trừ phạm vi 10

Tài liệu tham khảo giáo án khối tiểu học môn Tóan - Bảng cộng và bảng trừ phạm vi 10 | Tên Bài Dạy BẢNG CỘNG VÀ TRỪ TRONG PHẠM VI 10 I. MỤC TIÊU Giúp học sinh -Củng cố bảng cộng trừ trong phạm vi 10 .Biết vận dụng để làm toán - Củng cố nhận biết về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ - Tiếp tục củng cố và phát triển kỹ năng xem tranh vẽ đọc và giải bài toán tương ứng . II. ĐÒ DÙNG DAY HOC Vẽ trên bảng phụ bài tập 2 87 - 3 87 phần b - Tranh bài tập 3a 87 Bộ thực hành toán . III. CÁC HOAT ĐÔNG DAY HOC CHỦ YẾU 1. Ổn Đinh Hát - chuẩn bị đồ dùng học tập 2. Kiểm tra bài cũ Gọi 2 em học sinh đọc lại bảng trừ trong phạm vi 10 - 2 học sinh đọc phép cộng phạm vi 10 3 học sinh lên bảng 8 10 3 7 10 10 - 1 9 1 10 - 2 4 3 8 8 - 3 7 - 3 10 - 8 10 - 4 5 5 5 10 - 0 Nhận xét sửa bài chung nhắc nhở cách làm từng loại bài Nhận xét bài cũ - Ktcb bài mới 3. Bài mới TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt đông 1 Củng cố bảng cộng trừ trong phạm vi 10. Mt On bảng công và bảng trừ đã hoc -Yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng các bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 đã học -Hỏi miệng - gọi học sinh trả lời nhanh một số phép tính -Nhận xét tuyên dương học sinh học thuộc các bảng cộng trừ Hoạt động 2 Củng cố mối quan hệ giữa phép -8 em đọc thuộc 8 2 3 7 10 - 2 10 - 7 9- 3 - 3 7 - 5 5 cộng và trừ. Mt Thành lđp và ghi nhớ bảng công trừ pham vi -Học sinh điền số vào bảng cộng trừ 10 bằng bút chì -Học sinh tự làm bài vào vở Btt -1 học sinh sửa bài chung -Học sinh tự làm bài vào vở Btt 10 -Giáo viên yêu cầu học sinh mở SGK làm các phép tính tự điền số vào chỗ chấm -Giáo viên hướng dẫn cho học sinh biết cách sắp xếp các công thức tính trên bảng vừa thành lập và nhận biết quan hệ giữa các phép tính cộng trừ Hoạt động 3 Thực hành Mt Biết làm tính công trừ pham vi 10 phát triển kỹ năng xem tranh đoc và giải bài toán tương ứng. -Giáo viên hướng dẫn học sinh lần lượt làm các bài tập o Bài 1 Hướng dẫn học sinh vận dụng các bảng cộng trừ đã học để thực hiện các phép tính trong bài -Lưu ý học sinh viết số thẳng cột trong bài 1b . o Bài 2 Điền số thích hợp vào ô trống -Giáo viên hướng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.