tailieunhanh - Quan Hệ Giữa Nho Giáo Và Phật Giáo Ở Việt Nam

Quan Hệ Giữa Nho Giáo Và Phật Giáo Ở Việt Nam Tác giả: Minh Chi I. PHẬT-GIÁO, NHO-GIÁO VÀ LÃO-GIÁO Ở TRUNG HOA VÀO ĐẦU CÔNG NGUYÊN 1. Những đặc điểm chung của Phật-giáo, Nho-giáo và Lão-giáo ở Trung Hoa đầu công nguyên. Nho-giáo là một hệ thống chính trị tôn giáo đứng đầu là nhà vua, con Trời (thiên tử), nhận mệnh của Trời (thiên mệnh) để cai trị nhân dân vì hạnh phúc của nhân dân. | Quan Hệ Giữa Nho Giáo Và Phật Giáo Ở Việt Nam Tác giả Minh Chi I. PHẬT-GIÁO NHO-GIÁO VÀ LÃO-GIÁO Ở TRUNG HOA VÀO ĐẦU CÔNG NGUYÊN 1. Những đặc điểm chung của Phật-giáo Nho-giáo và Lão-giáo ở Trung Hoa đầu công nguyên. Nho-giáo là một hệ thống chính trị tôn giáo đứng đầu là nhà vua con Trời thiên tử nhận mệnh của Trời thiên mệnh để cai trị nhân dân vì hạnh phúc của nhân dân. Chừng nào mà vua làm tròn thiên mệnh nhân dân dưới quyền cai trị của vua được hưởng hòa bình và hạnh phúc thì đó là vua hiền con người vua là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Trái lại nếu đó là một ông vua ác mà sự cai trị làm cho nhân dân điêu đứng khổ sở thì tức là ông vua ác đó đã đánh mất mệnh trời và nhân dân có quyền chính đáng nổi dậy lật đổ ông vua ác đó và cử người khác lên thay. Thay bậc đổi ngôi cũng là do mệnh trời. Nếu cuộc khởi nghĩa thành công một ông vua khác lên thay thì đó cũng là do mệnh trời. Nếu không phải là mệnh trời thì cuộc khởi nghĩa ắt thất bại. Ở đây không có chuyện bầu bán gì hết. Tính tôn giáo của hệ thống Nho-giáo chính là ở chỗ này. Để phò tá vua làm tròn trách mệnh trời Nho-giáo tạo ra một bộ máy quan liêu gồm những Nho-sĩ được tuyển lựa qua thi cử. Các đề thi được chọn trong các sách kinh điển của Nho-giáo Tứ Thư Ngũ Kinh dạy đạo làm người làm vua làm tôi làm cha làm con . Sự ổn định và hài hòa của xã hội được bảo đảm nếu mọi người trong xã hội từ vua quan cho đến người dân thường đều làm tròn chức phận của mình Khổng Tử nói quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Nghĩa là vua cho ra vua tôi cho ra tôi cha cho ra cha con cho ra con. Dưới đời nhà Hán vào đầu công nguyên hệ thống chính trị tôn giáo của Nho-giáo có thu hút thêm một vài yếu tố Lão-giáo và các hệ tín ngưỡng ngoại lai. Nói chung lại dưới thời Hán hệ thống chính trị tôn giáo Nho-giáo bao gồm những tín điều sau đây 1 Tin rằng Trời hay là một vị Thần tối cao thường xuyên xem xét mọi hành vi đạo đức hay phi đạo đức của con người kể cả vua và các quan cai trị phò tá vua . 2 Tin rằng con người là loài sinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.