tailieunhanh - Chỉ thị số 17/2001/CT-UB ngày 02-07-2001

Chỉ thị số 17/2001/CT-UB ngày 02-07-2001 về chấn chỉnh công tác tổ chức và quản lý trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ văn hóa-xã hội và đẩy mạnh phòng, chống các tệ nạn xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 17 2001 CT-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 02 tháng 07 năm 2001 CHỈ THỊ VỀ CHẤN CHỈNH CÔNGJÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRONG LĨNH Vực HOẠT ĐỘỊ G DỊCH VỤ VĂỊ HÓA-XÃ HỘI VÀ ĐẦY MẠỊ H PHÒỊ G CHỐỊ G CÁC TỆ Ị ẠỊ XÃ HỘI Trong những năm qua với những nỗ lực của các cấp các ngành cùng với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố đã có bước phát triển khá tốt góp phần đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa của các tầng lớp nhân dân thành phố. Tuy nhiên gần đây một số hiện tượng không lành mạnh trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa-xã hội đã gây tác hại xấu trong xã hội bị dư luận xã hội lên án gay gắt. Có những tổ chức cá nhân lợi dụng hoạt động dịch vụ văn hóa-xã hội để dung túng chứa chấp tiếp tay cho các loại tệ nạn xã hội nhằm thu lợi bất chính. Một số hoạt động văn hóa bị lợi dụng biến thành các hoạt động phản văn hóa tiêu cực ma túy mại dâm trá hình cờ bạc . diễn ra dưới nhiều hình thức trong các vũ trường quán bar điểm karaoke nhà hàng khách sạn càfê nhạc hớt tóc thanh nữ . Tình trạng trên do nhiều nguyên nhân song trước tiên là do các cơ quan chức năng các cấp Chính quyền buông lỏng trong quản lý thiếu sự chỉ đạo kiểm tra và xử lý kiên quyết kịp thời đối với các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức và cá nhân. Để chấn chỉnh và làm lành mạnh hóa các hoạt động văn hóa-xã hội tăng cường quản lý Ị hà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa-xã hội góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm giảm ma túy tệ nạn mại dâm và tội phạm theo Ị ghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ VII và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 538 CP-VX ngày 15 tháng 6 năm 2001 Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện thực hiện những công việc như sau 1- Tạm ngưng ngay việc cấp mới giấy phép hành nghề và đăng ký kinh doanh hoạt động karaoke .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.