tailieunhanh - Vấn Đề Láy Từ Trong Tiếng Việt

Vấn Đề Láy Từ Trong Tiếng Việt Tác giả: Nguyễn Phú Phong I. Mở đầu Ví dụ ta lấy từ héo. Muốn làm giảm nghĩa của héo, ta có hai cách : - hoặc dùng cú pháp từ hơi, ta có hơi héo - hoặc dùng từ pháp bằng cách lặp lại từ héo nhưng lại thay đổi thanh điệu, ta sẽ có heo héo. Phương pháp thứ hai gọi là láy rất thông dụng trong tiếng Việt. | Vấn Đề Láy Từ Trong Tiếng Việt Tác giả Nguyễn Phú Phong I. Mở đầu Ví dụ ta lấy từ héo. Muốn làm giảm nghĩa của héo ta có hai cách - hoặc dùng cú pháp từ hơi ta có hơi héo - hoặc dùng từ pháp bằng cách lặp lại từ héo nhưng lại thay đổi thanh điệu ta sẽ có heo héo. Phương pháp thứ hai gọi là láy rất thông dụng trong tiếng Việt. Rất nhiều tác giả Việt Nam cũng như ngoại quốc khi nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt đều có đề cập đến vấn đề láy từ. Nhưng các tác giả này người thì không phân biệt những từ láy sống với những từ láy chết người thì sau khi đã phân biệt hai diện sống chết của sự láy vẫn xếp những từ thuộc loại sống vào các từ thuộc loại láy chết. Thế nào là láy sống và láy chết Láy sống là một sự láy sinh động mà mỗi người Việt hoặc thông hiểu tiếng Việt có thể từ một từ gốc tạo thành một từ láy theo qui luật hoặc đã thâu nhận được qua kinh nghiệm hoặc đã được minh định rõ ràng sau một cuộc tìm tòi nghiên cứu. Ví dụ từ heo héo ở trên đã được tạo ra do một sự láy sống mà sau đây chúng tôi sẽ nêu rõ những đặc điểm của nó. Trái lại sự láy chết là một hiện tượng đã hết khả năng sản xuất. Những từ láy chết đến với ta như một hiện tượng đã hình thành ta không biết hoặc chưa biết vì đâu mà chúng có. Những từ láy chết không thể là những mô hình từ đó chúng ta có thể tạo ra những từ mới trong hiện tại. Từ nhỏ nhẻ từ gốc nhỏ là một ví dụ. Trong bài này chúng tôi chỉ xét đến hai loại láy sống láy giảm như đã nói ở trên và láy tăng mà sau đây là một ví dụ héo héo hẹo rất héo . Hơn nữa chúng tôi chỉ đề cập đến hai loại láy này trên một từ loại chính động từ trạng thái hoặc là hình dung từ theo một số đông tác giả . II. Sự khác biệt giữa láy tăng và láy giảm về nhiệm vụ ngữ nghĩa fonction sémantique sự khác biệt giữa hai loại láy trên đã quá rõ. Nhưng sự khác biệt này đi đôi với những sự khác biệt về hình thức différences formelles nào đó là câu hỏi cần được giải đáp. Trong luận án trình tại Đại học Paris VII tháng 3 1973 và được xuất bản thành sách Nguyễn phú Phong 1976 tr. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.