tailieunhanh - Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg

Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg về chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 105 2002 QĐ-TTG Hà Nội ngày 02 tháng 08 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH PHO CÁC HỘ DÂN VÙNG NGẬP LŨ MUA TRẢ CHẬM NỀN NHÀ VÀ NHÀ Ở TRONG CÁC CỤM TUYẾN DÂN CƯ Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị quyết số 15 2000 NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ Căn cứ Quyết định số 173 2001 QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2001 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001 - 2005 và Quyết định số 1548 2001 QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư tôn nền vượt lũ để xây dựng các cụm tuyến dân cư vùng ngập sâu đồng bằng sông Cửu Long năm 2002 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Xây dựng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Các hộ dân thường trú tại vùng ngập lũ thường xuyên thuộc các tỉnh An Giang Đồng Tháp Long An Tiền Giang Kiên Giang Cần Thơ Vĩnh Long được mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm tuyến dân cư theo quy hoạch để đảm bảo có cuộc sống an toàn ổn định lâu dài. Cụ thể như sau 1. Các hộ định cư thường trú tại địa phương nay di chuyển chỗ ở vào trong cụm tuyến dân cư theo quy hoạch có đơn xin mua nền nhà nhà ở và cam kết sử dụng đúng mục đích trả nợ đúng hạn được chính quyền cấp xã xác nhận thì - Được mua trả chậm bằng hiện vật một nền nhà với giá trị tối đa không quá 10 triệu đồng với lãi suất bằng không 0 . Trường hợp giá trị nền nhà lớn hơn 10 triệu đồng thì người dân tự trả thêm phần chênh lệch. - Được mua trả chậm bằng hiện vật một căn nhà với giá trị tối đa không quá 7 triệu đồng với lãi suất trả chậm là 3 năm. Trường hợp giá trị căn nhà lớn hơn 7 triệu đồng thì người dân tự trả thêm phần chênh lệch. 2. Thời hạn trả nợ tối đa là 10 năm thời gian ân hạn là 5 năm. Thực hiện trả nợ bắt đầu từ năm thứ 6 kể từ thời điểm mua mức trả nợ cả gốc và lãi tối thiểu hàng năm bằng 20 tổng số tiền nợ. Bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.