tailieunhanh - Hướng dẫn sử dụng cài đặt và cấu hình Surfcontrol for ISA dùng Monitor Website

Software Surtcontrol là 1 soft được cài thêm vào hệ thống ISA Firewall, Surfcontrol được cài và dùng để hỗ trợ cho ISA trong việc Monitor hoạt động của user trong hệ thống khi sử dụng proxy cho protocol HTTP, HTTPS và FTP. Đây là một trong những chương trình mạnh cho phép người quản lý có thể theo dõi người dùng Internet theo thời gian thực, theo lưu lượng sử dụng và áp dụng các quyền truy cập Internet linh hoạt theo yêu cầu của các doanh nghiệp, Surfcontrol còn cho phép xuất các kết quả báo cáo về hoạt động của người dùng sử. | Chương 20 Ký sự bắt ma Bước ra khỏi phòng của Hội sinh viên Sảnh chỉ muốn khóc to lên một hồi. Tuy bằng chứng đã rõ ràng nhưng Sảnh vẫn không thể tin Hinh thật sự có trục trặc về thần kinh. Bao năm nay chưa từng thấy khổ sở thế này. Hồi nọ được tin Hinh phải nằm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.