tailieunhanh - Phân lớp từ ngữ theo phong cách sử dụng

Các phong cách chức năng, các ứng xử ngôn ngữ trong những hoàn cảnh giao tiếp khác nhau, được hình thành và nhận diện dần dần trong quá trình phát triển của ngôn ngữ và xã hội. Từ vựng học cũng phân lớp từ vựng theo tiêu chí phong cách chức năng nhưng không hoàn toàn là sự khảo sát, phân loại của phong cách học. 2. Ngôn ngữ giap tiếp của con người tồn tại dưới hai dạng cơ bản là nói và viết. Về mặt thuật ngữ, trước đây chúng ta vẫn thường gặp các tên gọi:. | Phân lớp từ ngữ theo phong cách sử dụng 1. Các phong cách chức năng các ứng xử ngôn ngữ trong những hoàn cảnh giao tiếp khác nhau được hình thành và nhận diện dần dần trong quá trình phát triển của ngôn ngữ và xã hội. Từ vựng học cũng phân lớp từ vựng theo tiêu chí phong cách chức năng nhưng không hoàn toàn là sự khảo sát phân loại của phong cách học. 2. Ngôn ngữ giap tiếp của con người tồn tại dưới hai dạng cơ bản là nói và viết. về mặt thuật ngữ trước đây chúng ta vẫn thường gặp các tên gọi phong cách nói hoặc phong cách khẩu ngữ đặt trong thế đối lập với phong cách viết hoặc phong cách sách vở. Tuy rằng gọi tên như vậy nhưng thực tế trong nội dung người ta muốn phân biệt giữa một bên là ngôn ngữ thông tục đời thường chưa có sự gia công trau giồi ít gắn với những chuẩn mực nguyên tắc còn một bên là ngôn ngữ được trau giồi chọn lọc gắn liền với những chuẩn tắc đó. Thật ra ngay trong phong cách nói cũng có sự phân biệt giữa lời nói được chọn lọc trau giồi ví dụ như lời diễn giảng thuyết trình lời phát biểu chính thức có chuẩn bị sẵn . với lời nói chưa được chọn lọc kĩ và trau giồi cẩn thận ví dụ như trong nói năng thân mật thông thường hàng ngày thậm chí có thể chấp nhận cả tính chất thông tục trong đó . Loại thứ nhất ở đây nhích gần về phía ngôn ngữ thuộc phong cách viết hơn còn loại thứ hai từ bản chất của nó được gọi đích danh là khẩu ngữ - một tên gọi mà tuy không nói ra một cách hiển minh nhưng ít nhiều bên trong người ta có ý phân biệt nó với ngôn ngữ nói nói chung. Như thế có thể nhận ra trong từ vựng ba lớp từ mang đặc điểm của ba phong cách lớp từ khẩu ngữ lớp từ ngữ thuộc phong cách viết và cuối cùng là lớp từ ngữ trung tính hoặc còn gọi trung hoà về phong cách có thể dùng trong mọi phong cách khác nhau. 3. Lớp từ khẩu ngữ Cái gọi là khẩu ngữ mà chúng ta xét ở đây chỉ gồm khẩu ngữ của toàn xã hội nói chung. Có thể nhận thấy ở lớp từ khẩu ngữ của tiếng Việt một số dấu hiệu sau đây . Về mặt cấu trúc hình thức các từ ngữ thuộc lớp này khi đi vào hoạt động

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.