tailieunhanh - Quyết định số 39/2001/QĐ-UB

Quyết định số 39/2001/QĐ-UB về việc chuyển Đoàn múa rối Hà Nội thành Nhà hát múa rối Thăng Long do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 39 2001 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 06 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC CHUYỂN ĐOÀN MÚA RỐI HÀ NỘI THÀNH NHÀ HÁT MÚA RỐI THĂNG LONG UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND Căn cứ Công văn số 1330 VHTT-TCCB ngày 13 04 2001 của Bộ Văn hoá thông tin về việc chuyển Đoàn múa rối Hà Nội thành Nhà hát Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Giám đốc Sở Văn hoá thông tin Hà Nội. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Chuyển Đoàn múa rối Hà Nội thành Nhà hát múa rối Thăng Long trực thuộc Sở Văn hoá và thông tin Hà Nội. - Tên giao dịch quốc tế Thăng Long Puppet Theatre. - Tên viết tắt TLPT. - Trụ sở đặt tại 57B Đinh Tiên Hoàng Hà Nội. - Điện thoại Fax . Nhiệm vụ của Nhà hát múa rối Thăng Long. 1. Xây dựng chương trình kịch mục của các thể loại nghệ thuật múa rối dân gianvà quốc tế tổ chức biểu diễn với chất lượng nghệ thuật ngày càng cao phục vụ thiếu nhi và nhân dân Thủ đô khán giả trong và ngoài nước. 2. Nghiên cứu thử nghiệm những nội dung mới về sáng tác phong cách biểu diễn của nghệ thuật múa rối. 3. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho diễn viên và các thành viên khác của Nhà hát. Tham gia đào tạo hạt nhân cho các phường múa rối cổ truyền dân gian và các cơ sở nghiệp dư khác về nghệ thuật múa rối. 4. Chế tác sản xuất trao đổi tiêu thụ con rối quan hệ giao lưu với các nhà hát múa rối trong và ngoài nước để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm. Điều 2 Tổ chức của Nhà hát múa rối Thăng Long - Có 1 Giám đốc 1-2 Phó Giám đốc được bổ nhiệm theo quy định hiện hành. - Các Đoàn và các phòng ban nghiệp vụ do Giám đốc Sở Văn hoá thông tin quy định bảo đảm tổ chức gọn nhẹ hoạt động có hiệu quả. - Biên chế của Nhà hát được UBND Thành phố giao chỉ tiêu hàng năm. Bước đầu Nhà hát được sử dụng 70 lao động trong đó 33 định biên hưởng lương từ ngân sách Nhà nước . 37 lao động còn lại được đơn vị ký hợp đồng có chỉ tiêu tiền .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.