tailieunhanh - AJAX – Tương lai của Web 2.0 part 15

30Boxes hoạt động như một cuốn lịch online, dự báo thời tiết, nhập RSS feed, tạo danh mục cần làm, nhận thông báo từ LiveJournal, MySpace, tin nhắn từ Twitter và chèn hình của Flickr vào lịch của bạn. Hơn nữa, mọi người có thể cài thêm một vài ứng dụng nhỏ như thanh tìm kiếm Google, Yahoo Mail và cả Google Calendar. 30Boxes cũng đang phát triển một phiên bản riêng dành cho điện thoại di động. Dịch vụ này có thể làm tốt những ứng dụng nhỏ bạn cần. Nó cho phép bạn tạo 1 mail của riêng. | AJAX J K ong JaLcua-h-M kigg Web PHẦN 7 PRODUCTIVITY 30Boxes hoạt động như một cuốn lịch online dự báo thời tiết nhập RSS feed tạo danh mục cần làm nhận thông báo từ LiveJournal MySpace tin nhắn từ Twitter và chèn hình của Flickr vào lịch của bạn. Hơn nữa mọi người có thể cài thêm một vài ứng dụng nhỏ như thanh tìm kiếm Google Yahoo Mail và cả Google Calendar. 30Boxes cũng đang phát triển một phiên bản riêng dành cho điện thoại di động. Dịch vụ này có thể làm tốt những ứng dụng nhỏ bạn cần. Nó cho phép bạn tạo 1 mail của riêng mình gọi là Supermail mà bạn có thể sử dụng để gởi những liên kết web. Nó sẽ phản hồi lại email của bạn khi người nhận được email mở những tin nhắn hay click vào liên kết bạn gởi. Basecamp là 1 công cụ quản lý các dự án hay công việc dựa trên nền tảng web. Ứng dụng này thuộc trang web 1 trang web nổi tiếng về những ứng dụng trên nền tảng web. Các công cụ của Basecamp đều rất đơn giản mà hiệu quả dễ sử dụng bao gồm danh sách công việc bảng thông báo chia sẻ file lịch làm việc. Những người cùng tham gia trong một dự án có thể cả các đối tác và khách hàng của ho có thể cùng sử dụng Basecamp từ những địa điểm khác nhau thông qua các máy tính kết nối Internet để quản lý tiến trình công việc của mình một cách thích hợp với kế hoạch của cả nhóm. Họ có thể tạo các nhiệm vụ giao việc cho người khác gửi thông báo đến cả nhóm hoặc từng người theo dõi tiến độ làm việc của người khác. Calendar Google Calendars là 1 ứng dụng giống như 30Boxes 1 dịch vụ cho phép bạn tạo lịch trên web và hoàn toàn miễn phí. Người dùng dễ dàng tạo ghi chú những việc cần làm hay những cuộc hẹn quan trọng vào trang này sau đó sẽ được nhắc nhở thông qua điện thoại hay Gmail của bạn. Google Calendar sẽ cung cấp một thanh tìm kiếm mà người dùng có thể gõ vào đó mọi từ khóa của các sự kiện hoặc tìm tên người liên quan. Lịch trình các việc cần làm có thể tạo ra một cách dễ dàng bằng cách nhập vào thông điệp đơn giản và xác định .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.