tailieunhanh - Thời dựng nước

Thời dựng nước (2879 (?) - 207 ) Nước Văn Lang - Họ Hồng Bàng Nước Âu Lạc và Thục An Dương Vương (268-207) Trạng thái kinh tế thời Hùng Vương - An Dương Vương Đời sống văn hóa Di tích tiêu biểu I. Nước Văn Lang - Họ Hồng Bàng (2879 (?) - 258 ) Đây là giai đoạn mang tính chất nửa lịch sử nửa thần thoại khi con người Việt cổ còn chưa có chữ viết. Lịch sử chỉ được ghi nhớ lại qua truyền khẩu mà thôi. . | Thời dựng nước 2879 - 207 Nước Văn Lang - Họ Hồng Bàng Nước Âu Lạc và Thục An Dương Vương 268-207 Trạng thái kinh tế thời Hùng Vương - An Dương Vương Đời sống văn hóa Di tích tiêu biểu I. Nước Văn Lang - Họ Hồng Bàng 2879 - 258 Đây là giai đoạn mang tính chất nửa lịch sử nửa thần thoại khi con người Việt cổ còn chưa có chữ viết. Lịch sử chỉ được ghi nhớ lại qua truyền khẩu mà thôi. Dựa vào truyền thuyết sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên viết rằng Lộc Tục lên làm vua vùng đất phía Nam núi Ngũ Linh Quảng Đông vào năm 2879 trước Công Nguyên. Lộc Tục lấy hiệu là Kinh Dương Vương đặt quốc hiệu là Xích Quỷ. Cương vực Xích Quỷ khá rộng lớn phía Bắc là núi Ngũ Linh phía Nam giáp nước Hồ Tôn sau này là vương quốc Champa phía Tây giáp Ba Thục Tứ Xuyên và phía Đông là biển Nam Hải. Kinh Dương Vương lấy nàng Thần Long con gái của chúa hồ Động Đình sinh được một người con là Sùng Lãm. Sùng Lãm lên làm vua thay Kinh Dương Vương lấy hiệu là Lạc Long Quân. Tương truyền rằng Lạc Long Quân có gốc rồng từ dòng họ của mẹ nên thường ở dưới động nước. Khi người dân có việc cần giải quyết thường đến trước động nước kêu to lên Bố ơi ở đâu Hãy đến với ta . Thế là Lạc Long Quân liền lên cạn giải quyết mọi việc khó khăn cho dân chúng. Lạc Long Quân gặp được Âu Cơ và lấy nàng làm vợ. Họ sinh ra một trăm người con trai hoặc 100 trứng . Một hôm khi các người con trai đã trưởng thành Lạc Long Quân nói với nàng Âu Cơ Ta là giống rồng sống dưới nước nàng là tiên sống trên cạn. Thủy hỏa khắc nhau không sống lâu bền với nhau được . Thế là hai người chia tay. Năm mươi người con ở lại với cha dưới động nước. Năm mươi người con kia theo mẹ lên cạn. Họ đến sống ở đất Phong Châu Vĩnh Phú tôn người con cả lên làm vua và cùng nhau xây dựng cơ đồ. Cũng từ truyền thuyết này mà người Việt vẫn cho rằng tổ tiên của mình là tiên rồng. Người con cả lên làm thủ lĩnh vùng đất mới. Đó là Hùng Vương thứ nhất. Bắt đầu một thời đại mà sử sách gọi là thời đại Hùng Vương. Hùng Vương đặt tên nước là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.