tailieunhanh - Ba cách viết tin cho báo điện tử

Phóng viên báo điện tử có thể "xin" các đoạn lead và lời khuyên của độc giả thông qua hoạt động gọi là "đưa tin nguồn mở" (open source reporting), hoặc thậm chí đề nghị độc giả tự đưa tin, thông qua một cách thức tạm dịch là "đưa tin phân bổ" (distributed reporting). Tuy nhiên, đa số các tin bài trên báo điện tử được thực hiện theo cách thức truyền thống - thông qua phỏng vấn, quan sát và kiểm tra thông tin, do chính các phóng viên-biên tập viên thực hiện. Đưa tin nguồn mở Thông thường phóng. | r 1 Ấj 1 1 r - V J Ba cách viêt tin cho báo điện tử Phóng viên báo điện tử có thể xin các đoạn lead và lời khuyên của độc giả thông qua hoạt động gọi là đưa tin nguồn mở open source reporting hoặc thậm chí đề nghị độc giả tự đưa tin thông qua một cách thức tạm dịch là đưa tin phân bổ distributed reporting . Tuy nhiên đa số các tin bài trên báo điện tử được thực hiện theo cách thức truyền thống - thông qua phỏng vấn quan sát và kiểm tra thông tin do chính các phóng viên-biên tập viên thực hiện. Đưa tin nguồn mở Thông thường phóng viên không nói cho độc giả biết trước rằng họ định viết bài về vấn đề gì. Phóng viên không bao giờ muốn để lộ thông tin sốt dẻo cho đối thủ bằng cách tuyên bố họ đang tìm hiểu cái gì khi họ còn chưa sẵn sàng với bài viết của mình. Nhưng đưa tin nguồn mở lại áp dụng biện pháp trái ngược. Một phóng viên thông báo chủ đề mà anh ta cô ta định điều tra và mời độc giả gợi ý về câu lead các thủ thuật các nguồn tin và cả các ý tưởng. Khả năng tin sốt dẻo đã mất vì các phóng viên khác cũng có thể tìm hiểu vấn đề đó. Nhưng đưa tin nguồn mở dựa trên hình mẫu hợp tác xuất phát từ ý tưởng rằng một cộng đồng các độc giả thì phải biết rõ vấn đề đó hơn và tiếp cận được nhiều nguồn tin hơn là một phóng viên hoặc một tòa báo. Mở rộng cánh cửa về quá trình đưa tin nhằm lôi kéo cộng đồng và bạn có thể đưa tin nhanh hơn và sâu hơn là khi tác nghiệp một mình. Các thủ thuật nguồn mở rõ ràng hữu hiệu và cực kỳ giá trị với những blogger hoạt động độc lập hoặc các tòa báo nhỏ thiếu nguồn lực của những cơ quan báo chí lớn. Kiểu đưa tin nguồn mở dạng đơn giản đã xuất hiện nhiều năm trước khi có Internet và khi đó các phóng viên hoặc các tờ báo thường chạy các dòng chữ gợi mở chủ để. Nhưng blogging và các diễn đàn thảo luận giờ đây cho phép phóng viên làm việc với mức độ minh bạch chưa từng thấy trong suốt quá trình tác nghiệp. Đưa tin phân bổ Đây là cách đẩy hình thức đưa tin nguồn mở đi một bước xa hơn bằng việc yêu cầu độc giả gửi thông tin. Theo hình mẫu này độc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.