tailieunhanh - Slide bài Một số loài vật sống trên cạn - Tự Nhiên Xã Hội 2 - GV.H.T.Minh

Qua bài giảng Một số loài vật sống trên cạn học sinh nêu được tên, lợi ích của một số loài. Kể được tên của một số con vật hoang dã động vật sống trên cạn đối với con người. sống trên cạn và một số vật nuôi trong nhà. | Bài giảng tự nhiên xã hội 2 Chµo mõng c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o ®Õn dù giê bµi gi¶ng ngµy h«m nay. T¹i líp 2A tr­êng TiÓu học “B” Thạnh Mỹ Tây. Loài vật có thể sống ở đâu? Loài vật có thể sống ở khắp mọi nơi trên trái đất như: Trên mặt đất, dưới nước, trên không. Kiểm tra bài cũ: Tự nhiên và Xã hội Trang 58 Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn Quan sát tranh ảnh trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. Hoạt động 1: Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn Thảo luận nhóm 2 Câu hỏi thảo luận: 2/ Cho biết chúng sống ở đâu? Chúng có ích lợi gì đối với con người? 1/ Nêu tên con vật có trong tranh? Bài 28:Một số loài vật sống trên cạn 1 Con lạc đà Lạc Đà có thể sống được ở sa mạc khô, nóng là nhờ có cái bướu chứa mỡ nên Lạc đà có thể nhịn ăn nhịn uống trong nhiều ngày. Trong trường hợp cần thiết mỡ dự trữ trong bướu có thể tự thiêu hủy tạo thành nước. Bài 28:Một số loài vật sống trên cạn Lạc Đà chở hàng Lạc Đà phục vụ khách du lịch Bài 28:Một số loài vật sống trên cạn 3 2 Con bò Bài 28:Một số loài vật sống trên cạn Bò ăn cỏ được nuôi trong gia đình để kéo xe, cày bừa, nuôi lấy sữa Bài 28:Một số loài vật sống trên cạn 3 Con hươu Bài 28:Một số loài vật sống trên cạn Hươu cái không có gạc trên đầu. Hươu đực có bộ gạc đồ sộ trên đầu. Mỗi năm khi mùa xuân đến, gạc hươu lại rụng và gạc mới lại nhú lên. Thức ăn chủ yếu của hươu là chồi non, cỏ và sống hoang dại Con hươu Bài 28:Một số loài vật sống trên cạn 4 Con chó Chó Quyền Anh Chó Săn Chó Lai Chó Lai Bài 28:Một số loài vật sống trên cạn Bài 28:Một số loài vật sống trên cạn 5 Con thỏ Thỏ rừng sống hoang dại, thức ăn của chúng là củ, quả và một số lá cây. Bài 28:Một số loài vật sống trên cạn 6 Con hổ Bài 28:Một số loài vật sống trên cạn Thức ăn của hổ là tất cả các loài muông thú. Trung bình mỗi ngày hổ ăn 8kg thịt, có khi tới 20kg Hổ thường sống ở rừng sâu, bụi rậm. Hổ còn được nuôi trong vườn thú để làm cảnh, làm xiếc Bài 28:Một số loài vật sống trên cạn 7 Con gà Gà ăn thóc , gạo, được nuôi trong gia đình để lấy thịt lấy . | Bài giảng tự nhiên xã hội 2 Chµo mõng c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o ®Õn dù giê bµi gi¶ng ngµy h«m nay. T¹i líp 2A tr­êng TiÓu học “B” Thạnh Mỹ Tây. Loài vật có thể sống ở đâu? Loài vật có thể sống ở khắp mọi nơi trên trái đất như: Trên mặt đất, dưới nước, trên không. Kiểm tra bài cũ: Tự nhiên và Xã hội Trang 58 Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn Quan sát tranh ảnh trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. Hoạt động 1: Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn Thảo luận nhóm 2 Câu hỏi thảo luận: 2/ Cho biết chúng sống ở đâu? Chúng có ích lợi gì đối với con người? 1/ Nêu tên con vật có trong tranh? Bài 28:Một số loài vật sống trên cạn 1 Con lạc đà Lạc Đà có thể sống được ở sa mạc khô, nóng là nhờ có cái bướu chứa mỡ nên Lạc đà có thể nhịn ăn nhịn uống trong nhiều ngày. Trong trường hợp cần thiết mỡ dự trữ trong bướu có thể tự thiêu hủy tạo thành nước. Bài 28:Một số loài vật sống trên cạn Lạc Đà chở hàng Lạc Đà phục vụ khách du lịch Bài 28:Một số loài vật sống trên cạn 3 2 Con bò Bài 28:Một số .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.