tailieunhanh - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1673:1986

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1673:1986 quy định phương pháp phân tích để xác định hàm lượng crom trong quặng sắt. Đối với hàm lượng crom từ 0,01 đến 0,5% sử dụng phương pháp so màu, còn khi hàm lượng crom lớn hơn 0,5% sử dụng phương pháp chuẩn độ. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    42    0    01-08-2021