tailieunhanh - Thuyết trình Enzyme pectinase

Thuyết trình Enzyme Pectinase trình bày về nguồn gốc, dạng tồn tại, cấu tạo, tính chất của cơ chất pectin, enzyme pectinase,.Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập chuyên ngành Sinh học. Chúc bạn học tốt. | Đặt vấn đề: Ở thực vật, sự thủy phân pectin trong tự nhiên thường xảy ra khi trái cây chín. Vì vậy những enzyme này có vai trò rất quan trọng trong quá trình chín tự nhiên của trái cây hay trong quá trình bảo quản trái cây và rau quả. đây là một nhóm ezyme được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp chỉ đứng sau amylase và protease. Enzyme này ban đầu được phát hiện trong các dịch chiết trái cây như cà rốt, cà chua hay đại mạch Enzyme pectinase thường được dùng trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩm đặc biệt trong công nghệ sản xuất các loại nước quả và rượu vang. Người ta sử dụng enzyme pectinase để khử pectin, tránh hiện tượng bị đục và lắng cặn trong quá trình sản xuất và bảo quản 1 Trường Đại học Bách Khoa – Ngành Công Nghệ Sinh Học HCM 12/ 2012 PECTINASE GVHD: Huỳnh Ngọc Oanh 1 2 Cơ chất pectin Enzyme pectinase NỘI DUNG CƠ CHẤT PECTIN Nguồn gốc: thành phần tham gia xây dựng cấu trúc tế bào TV Dạng tồn tại: Pectin hòa tan Pectinic acid Pectic acid Protopectin. . | Đặt vấn đề: Ở thực vật, sự thủy phân pectin trong tự nhiên thường xảy ra khi trái cây chín. Vì vậy những enzyme này có vai trò rất quan trọng trong quá trình chín tự nhiên của trái cây hay trong quá trình bảo quản trái cây và rau quả. đây là một nhóm ezyme được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp chỉ đứng sau amylase và protease. Enzyme này ban đầu được phát hiện trong các dịch chiết trái cây như cà rốt, cà chua hay đại mạch Enzyme pectinase thường được dùng trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩm đặc biệt trong công nghệ sản xuất các loại nước quả và rượu vang. Người ta sử dụng enzyme pectinase để khử pectin, tránh hiện tượng bị đục và lắng cặn trong quá trình sản xuất và bảo quản 1 Trường Đại học Bách Khoa – Ngành Công Nghệ Sinh Học HCM 12/ 2012 PECTINASE GVHD: Huỳnh Ngọc Oanh 1 2 Cơ chất pectin Enzyme pectinase NỘI DUNG CƠ CHẤT PECTIN Nguồn gốc: thành phần tham gia xây dựng cấu trúc tế bào TV Dạng tồn tại: Pectin hòa tan Pectinic acid Pectic acid Protopectin. Protopectin(Insoluble)+H20 Pectin(soluble) Protopectinase Sơ đồ: enzyme protopectinase xúc tác sự thủy phân protopectine không tan thành pectine hòa tan 4 Pectin tồn tại phổ biến trong thực vật, là thành phần tham gia xây dựng cấu trúc tế bào thực vật. 5 CƠ CHẤT PECTIN Cấu tạo Là dẫn xuất của acid pectic- một polymer của acid D-galacturonic liên kết với nhau bằng liên kết α1,4-glucoside. Tính chất Tan trong nước, không tan trong ethanol. Có khả năng tạo gel bền. Khả năng tạo gel phụ thuộc: Chiều dài của chuỗi polymer Mức độ ester hóa (methoxyl hóa). Trọng lượng phân tử từ - đvC. Pectin là polysaccharide dị thể, 6 Trong thực tế không phải tất cả các nhóm –COOH ở C6 của đường galactose cũng bị metyl hóa (tạo ester metylic), mà đôi khi một số nhóm –COOH bị decacboxyl hóa (khử CO2), một số nhóm –COOH thay thế -H bằng kim loại, cũng có lúc giữ nguyên dạng –COOH 7 1 2 Cơ chất pectin Enzyme pectinase NỘI DUNG PECTINASE - Enzyme xúc tác thủy phân liên kết ester hoặc glucoside trong mạch

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    30    0    27-11-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.