tailieunhanh - DƯỢC HỌC - HUYỀN SÂM

Xuất xứ: Bản Kinh. Tên Hán Việt khác: Trọng đài (Bản Kinh), Chính mã, Huyền đài, Lộc trường, Qủi tàng, Đoan (Ngô Phổ Bản Thảo), Hàm (Biệt Lục), Trục mã (Dược Tính Luận), Phức thảo (Khai Bảo Bản Thảo), Dã chi ma (Bản Thảo Cương Mục), Hắc sâm (Ngự Dược Viện), Nguyên sâm (Bản Thảo Thông Huyền), Sơn ma, Dã chi ma, Năng tiêu thảo, Lăng tiêu thảo, Huyền vũ tinh, Lộc dương sinh (Hòa Hán Dược Khảo), Đại nguyên sâm, Hắc nguyên sâm, Ô nguyên sâm, Khuê giác sâm, Trần nguyên sâm (Trung Quốc Dược Học Đại Từ. | DƯỢC HỌC HUYỀN SÂM Xuất xứ Bản Kinh. Tên Hán Việt khác Trọng đài Bản Kinh Chính mã Huyền đài Lộc trường Qủi tàng Đoan Ngô Phổ Bản Thảo Hàm Biệt Lục Trục mã Dược Tính Luận Phức thảo Khai Bảo Bản Thảo Dã chi ma Bản Thảo Cương Mục Hắc sâm Ngự Dược Viện Nguyên sâm Bản Thảo Thông Huyền Sơn ma Dã chi ma Năng tiêu thảo Lăng tiêu thảo Huyền vũ tinh Lộc dương sinh Hòa Hán Dược Khảo Đại nguyên sâm Hắc nguyên sâm Ô nguyên sâm Khuê giác sâm Trần nguyên sâm Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển Sơn đương quy Hồ Nam Dược Vật Chí Thủy la bặc Triết Giang Trung Dược Chí . Tên khoa học Scrophularia kakudensis Franch. Họ khoa học Họ Hoa Mõm Chó Scrophulariaceae . Mô tả Loài cây thân thảo sống nhiều năm thân cây vuông cao độ 1 7-2 3m lá màu tím xanh. Lá mọc đối có cuống hình trứng dài đầu nhọn vát rìa lá có răng cưa màu xanh nhạt. Cây ra hoa mùa hè. Hoa tự xếp thành hình chùy tròn ống tràng hoa hình chén cánh hình môi chia làm 5 thùy màu tím xám dài ngắn 5 thùy. Quả bế đôi hình trứng. Hạt nhỏ bé nhiều hạt màu đen rễ to mập nhưng hơi cong dài độ 10-20cm giữa rễ củ phình lớn hai đầu củ hơi thon nói chung mỗi gốc có 4-5 củ mọc thành chùm lúc tươi vỏ màu trắng hoặc vàng nhạt sau khi chế biến vỏ ngoài màu nâu nhạt bên trong màu đen mềm dẻo. Địa lý Huyền sâm sản xuất ở tỉnh Tứ Xuyên gọi là Xuyên huyền sâm hay Thổ Huyền sâm thường trồng vào đầu mùa hạ đến mùa thu sang năm thì thu hoặch. Chủ yếu phân bố ở Đạt Huyện Ôn Giang Vạn Huyện Bồi Lăng. Huyền sâm xản xuất ở tỉnh Triết Giang thuộc loại Quảng huyền sâm trồng vào đầu năm thu hoạch vào cuối năm phân bố ở các huyện Đông Dương Tiêu cư. Loại này sản xuất ở các tỉnh Sơn Đông Hồ Bắc Giang Tây Thiểm Tây Quý Châu Cát Lâm Liêu Ninh. Ở các tỉnh trên ngoài việc trồng trọt ra còn có khai thác cây mọc hoang dại. Huyền sâm mới di thực vào nước ta

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.