tailieunhanh - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1669:1986

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1669:1986 về Quặng sắt - Phương pháp xác định hàm lượng titan dioxit thay thế cho TCVN 1669:1975 áp dụng cho quặng sắt có hàm lượng titan dioxit từ 0,01 đến 5%. nội dung chi tiết. | .