tailieunhanh - Ebook Nhãn khoa cận lâm sàng: Phần 1 - Lê Minh Thông (chủ biên)

Phần 1 cuốn sách "Nhãn khoa cận lâm sàng" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cách sử dụng kính hiển vi, các phương tiện khám đáy mắt, các phương pháp đo nhãn áp, soi góc tiền phòng, thước đo độ lồi mắt, tiêu cự kế, chụp mạch máu huỳnh quang. nội dung chi tiết. | ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÔ Hồ CHÍ MINH Bộ MÔN MẮT f BỘ MÔN MẮT ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÕ Hồ CHÍ MINH NHÃN KHOA CẬN LÂM SÀNG HOC THAI NGUYÊN y x r - ĩ ĩ 1 . - CHỦ BIÊN LÊ MINH THÔNG NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 2007 BAN BIÊN SOẠN . LÊ MINH THÔNG TRẦN THỊ PHƯƠNG THU ọ . VÔ THỊ HOÀNG LAN . VÕ QUANG MINH . HỒNG VĂN HIỆP . TRÀN KÊ Tổ . NGUYỄN PHẠM TRUNG HIÊU