tailieunhanh - Thông tư liên tịch số 12/2002/TTLT/BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 12/2002/ttlt/blđtbxh-btc về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở chữa bệnh được thành lập theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995 do bộ lao động, thương binh và xã hội - bộ tài chính ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ LAO ĐỘNG _ thương BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍnH Số 12 2002 TTLT BLĐTBXH-BTC cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nAm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 7 năm 2002 THÔNG TƯ LIÊN tịch CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI_- BỘ TÀI CHÍNH SỐ 12 2002 TTLT BLĐTBXH-BTC NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN Một số chế Độ chính sách đối với cán bộ làm việc TẠI CÁC CƠ SỞ CHỮA BỆNH ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NGÀY 6 7 1995 Thi hành Quyết định số 25 2002 QĐ-TTg ngày 01 02 2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ chính sách đối với cán bộ làm việc tại các Cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6 tháng 7 năm 1995. Sau khi có ý kiến của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tại Công văn số 58 BTCCBCP-TL ngày 9 5 2002 Bộ Y tế tại Công văn số 3707 YT-ĐTrngày 15 5 2002 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau I. chế Độ phụ cấp Đặc thù nghề NGHIỆP 1. Đối tượng được hưởng cán bộ nhân viên đang làm việc tại các Cơ sở chữa bệnh bao gồm - Cán bộ công chức viên chức trong chỉ tiêu biên chế. - Cán bộ nhân viên điều động biệt phái và nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn xác định thời hạn và theo mùa vụ hoặc công việc từ 3 tháng trở lên. 2. Mức phụ cấp trong khoảng từ - cán bộ tháng. 3. Nguyên tắc xác định phụ cấp đặc thù nghề nghiệp là chế độ chính sách đãi ngộ cho cán bộ nhân viên làm việc trong điều kiện quản lý các đối tượng nghiện ma tuý mại dâm và bị nhiễm HIV AIDS với nội dung công việc phức tạp nguy hiểm tại Cơ sở chữa bệnh. Mức phụ cấp đặc thù nghề nghiệp được xác định như sau . Căn cứ điều kiện làm việc khó khăn gian khổ tính chất mức độ phức tạp nguy hiểm của công việc địa bàn đặt Cơ sở chữa bệnh ở vùng đồng bằng vùng núi vùng sâu vùng xa hải đảo cơ sở hạ tầng điều kiện sinh hoạt văn hoá tinh thần học tập khám chữa bệnh chưa đầy đủ. . Căn cứ những chức danh hoặc nhóm chức danh cần khuyến khích động

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.