tailieunhanh - DƯỢC HỌC - HY THIÊM THẢO

Xuất xứ: Đường Bản Thảo. Tên Việt Nam: Cỏ đĩ, Chó đẻ hoa vàng, Nhã khỉ cáy (Thổ), Co boóng bo (Thái), Cức lợn, Hy kiểm thảo, Lưỡi đồng, Nụ áo rìa. Tên Hán Việt khác: Hỏa hiêm thảo, Trư cao mẫu, Cẩu cao (Đường Bản Thảo), Hy tiên (Bản Thảo Cương Mục), Hỏa liễm, Hy hiền, Hổ thiêm, Loại tỵ, Bạch hoa thái, Dương thỉ thái, Thiểm thiên cẩm (Hòa Hán Dược Khảo). Tên khoa học: Siegesbeckia orientalis Lin. (Siegesbeckia gluinosa Wa. Minyrathes heterophyla Turcz). Họ khoa học: Asterraceae. Mô tả: Cây thảo sống hàng năm, cao 30-60cm, cành. | DƯỢC HỌC HY THIÊM THẢO Xuất xứ Đường Bản Thảo. Tên Việt Nam Cỏ đĩ Chó đẻ hoa vàng Nhã khỉ cáy Thổ Co boóng bo Thái Cức lợn Hy kiểm thảo Lưỡi đồng Nụ áo rìa. Tên Hán Việt khác Hỏa hiêm thảo Trư cao mẫu Cẩu cao Đường Bản Thảo Hy tiên Bản Thảo Cương Mục Hỏa liễm Hy hiền Hổ thiêm Loại tỵ Bạch hoa thái Dương thỉ thái Thiểm thiên cẩm Hòa Hán Dược Khảo . Tên khoa học Siegesbeckia orientalis Lin. Siegesbeckia gluinosa Wa. Minyrathes heterophyla Turcz . Họ khoa học Asterraceae. Mô tả Cây thảo sống hàng năm cao 30-60cm cành có lông. Lá mọc đối hình quả trám có khi tam giác hay hình thoi mũi mác dài 4-10cm rộng 36cm cuống ngắn đầu là nhọn phiến lá men theo cuống lá mép có răng cưa không đều 3 gân chính mảnh mặt dưới hơi có lông. Cụm hoa hình ngù có lá đầu màu vàng. Lá bắc ngoài 5 mặt trong có lông mặt ngoài có tuyến. Các lá bắc trong có tuyến ở lưng. Hoa ở phía ngoài của đầu là 5 hoa cái hình lưỡi. Các hoa khác lưỡng tính hình ống. Bầu hình trứng ngược có 4-5 góc. Quả bế cũng 4-5 góc nhẵn đen hạt. Ra hoa tháng 4-5 đến 8-9. Mùa quả tháng 6-10. Địa lý Hy thiêm thuộc loại cây thảo thường mọc ở những nơi đất tương đối ẩm và màu mỡ trên các nương rẫy bờ bãi ven đường bãi sông trong thu lũng. Cây sinh trưởng phát triển mạnh về mùa hè xuân và thường tàn lụi vào mùa thu đông. Do khả năng tái sinh hữu tính mạnh nên Hy thiêm phân bố khá tập trung trên một khu tương đối rộng. Điều kiện này giúp chúng ta thuận tiện thu hái nhưng cũng dễ có phương hướng khai thác triệt để trong cả một vùng Cây khoanh vùng chủ yếu là hạn chế chăn thả trâu bò để tránh cho cây con khỏi bị dẫm nát hoặc cắt phá cây Hy thiêm với mục đích .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.