tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7405:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7405:2009 về Sữa tươi nguyên liệu thay thế TCVN 7405:2004. Tiêu chuẩn áp dụng cho sữa tươi của động vật (bò, trâu, dê, cừu.) dùng để chế biến tiếp theo. nội dung chi tiết. | .