tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7389:2013 - ISO 13341:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7389:2013 quy định quy trình phải tuân theo khi lắp các van chai vào các chai chứa khí. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các mối nối liên kết giữa van và chai được nối bằng ren vít ISO như đã quy định trong TCVN 7165 (ISO 10920) và TCVN 9316-1 (ISO 11363-1). | .