tailieunhanh - Giáo án bài Một số tác giả, tác phẩm của mỹ thuật Ý - Mỹ thuật 7 - GV.Dương Hiếu Nghĩa

Thông qua bài Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng giúp học sinh hiểu biết thêm về cuộc đời và sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật của các họa sĩ thời kì Phục Hưng. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN