tailieunhanh - Giáo án bài Vài nét về mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng - Mỹ thuật 7 - GV.Dương Hiếu Nghĩa

Thông qua bài Vài nét về mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng giúp học sinh hiểu được một vài nét về sự ra đời của nền văn hóa thời kì phục hưng Ý. Là thời kì khôi phục và làm hưng thịnh lại nền văn hoá Hi Lạp – La Mã cổ đại, bị lãng quên hơn 10 TK thời kì trung cổ, do sự hà khắc của nhà thờ. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG