tailieunhanh - Giáo án bài Một số tác giả và tác phẩm của Mỹ thuật VN - Mỹ thuật 7 - GV.Dương Hiếu Nghĩa

Thông qua bài Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của Mỹ thuật VN từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954 giúp học sinh biết được vài nét về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của một số hoạ sĩ đối với nền văn học nghệ thuật. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN